Tipărire

Întrebare: Care a fost nedreptatea cuvintelor prietenilor lui Iov?

 

Răspuns: Conform cu Iov 42:7-8, GBV 2001, Dumnezeu spune: Domnul a zis lui Elifaz din Teman: „Mânia Mea s-a aprins împotriva ta şi împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-aţi vorbit drept despre Mine, ca robul Meu Iov. Şi acum luaţi-vă şapte tauri şi şapte berbeci şi duceţi-vă la robul Meu Iov şi aduceţi o ardere-de-tot pentru voi; şi Iov, robul Meu, se va ruga pentru voi, pentru că pe el îl voi primi, ca nu cumva să vă fac după nebunia voastră; pentru că n-aţi vorbit drept despre Mine, ca robul Meu Iov.

Prietenii lui Iov chiar dacă erau temători de Dumnezeu, ei nu știau de ce suferă Iov? Ei nu-L cunoșteau bine pe Dumnezeu, dacă L-ar fi cunoscut ar fi știut că nu putea dreptul Dumnezeu să aducă suferință peste Iov și casa lui, căci Iov era un om drept. Iov este descris în Scriptură astfel: „omul acesta era integru şi drept şi temător de Dumnezeu şi se abătea de la rău” (Iov 1:1, GBV 2001), sau ca în Iov: nu este nimeni ca el pe pământ, bărbat integru şi drept, temător de Dumnezeu şi care se abate de la rău“ (Iov 1:8, GBV 2001).  

În al doilea rând acuzele lor nefondate la adresa lui Iov, ei îl acuzau că Iov suferă ca pedeapsă pentru păcatele lui.

Ei nu l-au cunoscut nici pe Dumnezeu, nici pe Iov, și au fost manipulați de satan ca să îl apese pe Iov prin cuvântări aspre, pe când în dragoste: “cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăseşte frica de Cel Atotputernic”Iov 6:14.

Unii oamenii și prezent vorbesc fără să știe situația reală, de aceea creștinii trebuie să se asigure că vorbesc voința lui Dumnezeu, nu păreri personale, închipuiri, presupuneri, etc. ci vorbesc sub călăuzirea Spiritului Adevărului, așa cum se spune și în 1Petru 4:11, SCC: Dacă vorbeşte cineva, să fie ca nişte cuvinte ale lui Dumnezeu; dacă serveşte cineva, să fie ca din tăria pe care o dă Dumnezeu; pentru ca în toate să fie glorificat Dumnezeu prin Iesus Christos; pentru care sunt gloria şi puterea în epocile epocilor. Amen”.