Tipărire

 2Tesaloniceni 1:12, Biblia Cornilescu: pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, şi voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos.

 

Potrivit acestui text, „Isus” dă harul ca Numele Său să fie proslăvit sau glorificat în ei!?! Asta ar însemna că Domnul le dă călăuzirea, puterea, într-un cuvânt: harul, ca ei să-L glorifice, ceea ce ar însemna că Isus doreşte glorificarea de Sine! Ceea ce ar fi contrar cu Cuvintele şi învăţătura Lui când a spus:

Ioan 7:17: „Cine vorbeşte de la sine, caută slava lui însuş; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat, şi în el nu este strîmbătate.”

Ioan 8:50: „Eu nu caut slava Mea; este Unul care o caută şi care judecă”.

Ioan 8:54: „Isus a răspuns: „Dacă Mă slăvesc Eu însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăveşte, El, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru”.

Prin urmare, fraza finală a lui 2Tesaloniceni 1:12, este o interpolare, căci este o imposibilitate din punct de vedere al adevărului şi al smereniei Lui, ca Isus să se auto-glorifice!!!

Faptul că manuscrisele au fost modificate prin scoateri, schimbări, adăugări, stă faptul că Numele Isus Cristos în unele manuscrise apare de zeci de ori mai mult ca în altele! Acest lucru este arătat comparând de pildă Textul Receptus cu Westcott şi Hort!!!

Chiar o dovadă că acest pasaj a fost modificat stă în faptul că în unele manuscrise nici nu apare Hristos,

în prima frază, după cum urmează: BDKL ? 0111 6 323 630 1175 1241 2464 Byz, etc.

 

Este corect şi potrivit astfel, ca textul să se referă doar la Tatăl care îndeamnă prin harul Său ca Numele lui Isus Cristos să fie glorificat în creştini, şi ei în El! După cum redă Scripturile Calea Creştină: astfel ca Numele Domnului nostru Iesus să fie glorificat în voi, şi voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru”.

Doar Tatăl ceresc îndemnă la glorificarea lui Cristos prin harul Său, nu Cristos prin harul Său! – vezi: Psalm 2:12; Fapte 2:36; 1Corinteni 1:9.

Chiar dacă satan a căutat personal gloria sa, el prin aceste adăugiri susține principiul de a ne căuta gloria proprie!!! În ziua judecăţii se va folosi de textele alterate de el pentru aşi apăra cauza, iar cultele care i-au susţinut cauza prin nevegherea lor în păstrarea Cuvântului original, vor fi judecate împreună cu el!

Pentru a nu primi judecata lui, noi trebuie să fim călăuziţi de Spirit, chiar atunci când manuscrisele nu sunt concludente ca să indice o modificare, căci: „Spiritul este Cel mărturisind, pentru că Spiritul este Adevărul” (1Ioan 5:6, SCC). Spiritul ştie ce a primit de la Dumnezeu prin Cristos ca să le dea oamenilor lui Dumnezeu! Spiritul Sfânt ne poate ajuta să restabilim originalul!

Adunarea lui Dumnezeu are datoria şi responsabilitatea, să apere Cuvântul inspirat, să-l păstreze nealterat, să restabilească: originalul, acolo unde este nevoie, şi să demaşte şi să scoată cuvintele strecurate pe furiş, acele erezii nimicitoare (2Petru 2:1).