Tipărire

Reclama ademenitoare a acestei practici este că chipurile:

- reduce stresul

- imbunatateste memoria si capacitatea de invatare

- amplifica energia - mareste calmul interior 

- reduce anxietatea si depresiunea nervoasa

- amplifica buna dispozitie si increderea de sine  

- reduce insomnia 

- imbunatateste relatiile cu ceilalti 

- imbunatateste sanatatea 

- contribuie la intinerirea biologica 

O altă metodă de ademenire este prin descrierea că Meditatia Transcedentala (prescurtat: MT) este o tehnica simpla, lipsita de efort, o metoda mentala usor de invatat care se practica 15-20 de minute, de doua ori pe zi, şezând confortabil cu ochii inchisi.

Meditatia transcendentala permite mintii sa se aseze in starea ei de constienta calma si linistita, starea auto-referentiala, in care mintea este calma, adunata si in acelasi timp complet deschisa si complet treaza. 

Aceasta stare este forma cea mai simpla a constientei umane. Este constiinta pura, deschisa numai catre ea insasi, catre propriul sau potential complet.

 

Aceasta este reclama dar care este realitatea?

După cum observăm din “reclamă”, soluţia la problemele oamenilor, recomandată de MT consta în proprile resurse, propriul potenţial!

Ca şi cum un om ce este într-o mlaştină în care se scufundă tot mai mult, se poate singur salva!!! O amăgire!

MT încurajează ca omul să devină propriul “salvator”, propriul “zeu” !!!

Odihna celor ce practică MT, fundaţia odihnei lor este ei înşişi, propriile puteri, nu altcineva!

Orice om întreg la minte ştie că atunci când are un frate mai mare, mai puternic se poate bizui pe el în anumite situaţii, cineva puternic devine stâlpul şi susţinătorul unuia mai slab şi ar fi o prostie şi o aroganţă să aleagă calea refuzului fratelui mai mare!!!

MT are ca spirit de origine mândria ce duce la moarte, la auto-consumare, este ca o lumânare ce se consumă mai repede, arde cu flacără mai mare, dar duce inerent la o consumare rapidă, la moarte din mândrie!!! Mândria de a nu avea Zeu, ci de a fi chipurile propriul Zeu!!!

Noi creştini poate nu mulţumim cât trebuie că Tatăl ceresc a rânduit ca să avem un frate mai mare, un Domn, care a primit toată autoritatea în cer şi pe pământ: Cristos (Matei 28:18). Şi care ne-a invitat astfel: Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi; şi Eu vă voi odihni. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine; pentru că sunt blând şi smerit în inimă; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Pentru că jugul Meu este plăcut, şi povara Mea este uşoară“ Matei 11:28-30 SCC.

Iubite cititor Domnul te invită să capeţi odihna prin El. Sau te îngâmfi şi vrei să o obţi prin tine?!?

Diferenţa între MT şi creştinism este ca de la cer la pământ!

În MT, omul este “zeu”, “auto-salvator”, în creştinism Tatăl ceresc, creatorul lumii este Zeu şi salvator prin Isus Cristos! Deschiderea noastră şi meditarea în MT este spre noi, spre propriul potenţial, în creştinism este spre Cristos modelul perfect şi Domnul nostru (Evrei 12:2; 1Petru 2:21).

Meditarea în MT este o stare de pasivitate, în creştinism este o activitate, o muncă a gândirii pe baza exemplului şi a legii lui Cristos (Filipeni 4:6-9). În MT omul se odihneşte pe sine însuşi, în creştinism omul se odihneşte pe cineva mai mare ca el, pe Stăpânul Cristos (Matei 11:28-30; Filipeni 3:20,Filipeni 3:21).

 

Care sunt pericolele practicării meditaţiei transcedentale:

1. devii dependent de puterile tale limitate, sau de un guru, nu de un Zeu Atoputernic cum este Iehova Zeul Creator (Apocalipsa 1:8; 4:8)! 2. Meditaţia pe care o practici te face să consumi mai repede decât normal energiile fiinţei tale. MT chiar dacă în unele cazuri îţi dă o stare de “mai bine”, datorită energiei consumate în plus, dar duce inerent la o scurtare a vieţi, a puterii, pe termen lung MT este MOARTE PREMATURĂ!!! 3. Pasivitatea mintală te duce inerent la posesiune demonică, Biblia încurajează la a folosi mintea (Luca 10:27; 12:57), la a avea “mintea trează” (2Corinteni 5:13). Nu pasiv-indusă! Căci una este să ne odihnim, căci aşa cere situaţia fiind obosiţi mintali, şi altceva este o “odihnă indusă, forţată”, ca regulă în fiecare zi la o anumită oră, ceea ce este ceva anormal!!! 4. nu există cale neutră, în care noi oamenii să conducem! Fie conduce Creatorul, fie alte spirite demonice, oamenii prin ei înşişi nu pot fi “zei”!!! Este doar o amăgire, mai ales a celor mândrii care doresc să obţină puteri sau să nu aibă nevoie de nimeni!!!  Oamenii pot fi zei prin părtăşia cu Zeul şi prin faptul că acesta pe baza ascultării lor îi face părtaşi la natura Lui divină (2Petru 1:3-5). El le dă putere, autoritate, şi îi face capabili să trăiască o viaţă de biruitori, fără sters, îngrijorări, etc. El ne dă TOATE în Cristos (Romani 8:32,Romani 8:37; 1 Corinteni 3:22; 8:6).

În România, după revoluţie, unii tineri şi nu numai, au fost tentaţi să obţină „puteri”, să intre în legătură cu spirite care să le descopere secrete prin care să obţină puteri, care să-i îndrume spre nivele şi capacităţi paranormale.

Am cunoscut un tânăr la mine în localitate ce a practicat Meditaţia transcendentală, a ajuns să leviteze, ulterior îmbinând şi anumite elemente din Biblie a ajuns să se considere „cineva”!  

Dar duhurile demonice nu-ţi dau ceva, putere de a levita, sau alte puteri mincinoase, dacă nu-ţi iau apoi înzecit! Şi aşa a ajuns tânărul acesta nebun, auzind voci, pierzându-şi raţiunea, devenind rob al satanei. Dintr-un tânăr raţional într-unul iraţional purtat de duhuri.

Meditaţia transcendentală, pune pe individ şi într-o stare de imobilitate fizică şi (din punct de vedere mintal) într-o stare de pasivitate profundă; într-o atmosferă ocultă, acestea sunt cele două condiţii fundamentale ale mediumnităţii (stării de medium). Imobilizarea fiziologică poate fi într-un anumit mod mai profundă decât somnul.

Fostul medium Raphael Gasson descrie modul în care devine cineva medium:

„În toate cazurile, persoana învaţă să-şi destindă trupul şi să-şi păstreze mintea fixată asupra unui lucru până ce a atins o stare care ar putea fi considerată ca fiind autohipnoză şi pasivitate, ceea ce face ca acea persoană să nu mai gândească singură. (Aceasta este în esenţă MT). Persoana devine un automat prin care spiritele acţionează profitând de pasivitate.”

Deci reţineţi cum intră şi lucrează demonii: pasivitate mintală!

Existenţa demonilor este dovedită de către Biblie (Marcu 1:34) şi documentele oculte. A refuza să creadă în existenţa lor face ca individul să devină prada manipulărilor lor.

Un om care a practicat MT, trebuie în primul rând să: 1. conştientizeze acest păcat al depărtării de Tatăl ceresc, pentru a deveni el însuşi un „zeu” (comp. cu Ezechiel 28:9), 2. să se căiască şi să elimine din viaţa lui tot ce are legătură cu MT (Fapte 3:19; 19:19). 3. să folosească mintea în scopuri ziditoare, spre a cunoaşte pe adevăratul Zeu: Iehova şi pe Fiul Său, şi legea divină (Ioan 17:3; Filipeni 4:8; Iosua 1:8).