Tipărire

 

Ce este astrologia?

Astrologia este un sistem de convingeri bazat pe presupunerea că stelele sau planetele (după interpretarea şi configuraţia stabilită de astrologii inşişi) influenţează în mod misterios vieţile oamenilor. Astrologia învaţă că această influenţă începe la naştere şi continuă în tot cursul vieţii cuiva.

Există multe feluri de astrologii: 1) Astrologia antică era practicată de babilonieni. Ei erau de părere că planetele erau zei, şi ca atare planetele conduceau şi influenţau viaţa de pe pământ (unele grupări o-culte care folosesc astăzi astrologia au convingeri similare). 2) Cei care susţin astrologia materială cred că „emanaţiile" sau „influenţele" venite de la planetele aflate în sistemul nostru solar conduc sau afectează viaţa de pe pământ. 3) Cei care cred în astrologia simbolică învaţă că stelele şi planetele sunt numai simboluri. Ei continuă să presupună că există o „corespondenţă magică”, misterioasă dezvăluită de simbolurile care influenţează viaţa de pe pământ.

Astrologia nu are legătură cu ştiinţa, ea este diferită de astronomie care este definită ca fiind: Știință care se ocupă cu studiul aștrilor, al sistemelor de aștri, al galaxiilor și al universului”. – DEX ‘98.

În anul 1975, 192 de savanţi de primă mărime, printre care 19 cu premiul No-bel, au renegat astrologia în mod public - The Los Angeles Times, 3 septembrie, 1975, pag.l.

Astrologia ghiceşte viitorul şi „operează" prin planete sau stele care chipurile: ne afectează vieţile. Instrumentul principal pe care-l folosesc astrologii pentru interpretarea aşa-zisei influenţe asupra vieţilor noastre este diagrama astrologică, numită horoscop natal.

Mulţi oameni nu vor lua niciodată o decizie majoră fără a consulta mai întâi horoscopul sau un astrolog. Astrologia pretinde că prezice viitorul, şi va avea putere asupra celor naivi, pentru că dorinţa multora de a cunoaşte viitorul este mare.

Cu toate că este greu încărcată cu terminologie psihologică, astrologia este ferm plantată în ocult.  Este o formă de divinizare, utilizarea forţelor supranaturale păgâne, pentru citirea semnelor, pentru informaţii “ascunse”. Ocultul caută întotdeauna semnificaţii ascunse sub suprafaţă sau în modele care nu au nici o semnificaţie aparentă dincolo de ce este evident. Simbolurile astrologice sunt ţesute în alte arte ocultice, cum ar fi cărţile de tarot, chiromanţie, studiul numerelor magice, folosirea vrăjitoriei şi  abalah. Mulţi astrologi sunt implicaţi în acestea sau în alte practici oculte, adiţional muncii lor astrologice.

Practicarea astrologiei intensifică puterile, deseori aduce experienţe supranaturale cititorului şi clientului şi măreşte interesul pentru ocult. Astrologia, deşi este ştiinţific greşită şi deseori incoerentă, se pare că lucrează deseori suficient ca să impresioneze atât pe astrolog cât şi pe client.

Astrologiei îI place să se dea drept o unealtă a ştiinţei şi psihologiei, ignorând rădăcinile ei în închinarea păgână la stele şi ocultism.

 

Ce spune Dumnezeu despre astrologie? Şi de ce Dumnezeu condamnă astrologia?

Dumnezeu care a creat cerul şi pământul, stelele şi planetele şi care cu siguranţă ar fi ştiut dacă ar fi existat vreo legătură dintre om şi planete, El fiind Atotcunoscător! Şi totuşi Acest Dumnezeu iubitor (1Ioan 4:8), care are Numele: Iehova, care nu ar interzice nimic care să fie spre binele omului (Isaia 48:17), a poruncit: Când vei intra în ţara pe care ţi-o dă Iehova, Dumnezeul tău, să nu înveţi să faci lucruri dezgustătoare aşa cum fac naţiunile acelea. Să nu se găsească la tine nimeni care îşi trece fiul sau fiica prin foc, nimeni care ghiceşte, nimeni care practică magia, nimeni care caută semne prevestitoare, niciun vrăjitor, nimeni care leagă cu farmece, nimeni care consultă un medium sau un prezicător, nimeni care întreabă morţii. Fiindcă Iehova detestă pe oricine face aceste lucruri şi din cauza acestor lucruri dezgustătoare le alungă Iehova, Dumnezeul tău, dinaintea ta. Să fii ireproşabil faţă de Iehova, Dumnezeul tău. Căci aceste naţiuni cărora le iei teritoriul îi ascultau pe cei ce practică magia şi pe cei ce ghicesc, dar ţie, Iehova, Dumnezeul tău, nu ţi-a dat nimic de felul acesta. Iehova, Dumnezeul tău, îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un profet ca mine — de el să ascultaţi!Deuteronom 18:9-15 NW.

Dumnezeu interzice căutarea semnelor prevestitoare, El oferindu-I poporului Său: Israel, un profet care să-I conducă în voia lui Dumnezeu. Ulterior El a promis că va ridica din Israel un alt profet ca Moise, şi de El să ascultaţi! Acest profet este Isus Cristos Fiul Său trimis pe pământ pentru învăţarea oamenilor (Fapte 3:16-26).

Dumnezeu a avut profeţi, oamenii Lui prin care şi-a declarat voinţa sfântă (Amos 3:7).

Biblia arată că cititorii în stele nu pot cunoaşte cu adevărat viitorul! Este o muncă inutilă şi obositoare!

În Isaia 47:13-15: Te-ai istovit cu mulţimea sfătuitorilor tăi. Să se ridice acum şi să te salveze cei care se închină la ceruri, cei care cercetează stelele, cei care, în timpul lunilor noi, răspândesc cunoştinţa despre lucrurile care vor veni peste tine. Iată, au ajuns ca miriştea. Un foc îi va arde. Nu-şi vor scăpa sufletul de sub puterea flăcării. Nu va fi nici cărbune aprins la care să se încălzească, nici lumină de foc, la care să stea. Aşa vor ajunge pentru tine descântătorii tăi, cu care te-ai ostenit din tinereţe. Vor rătăci, fiecare spre regiunea lui. Nu va fi nimeni care să te salveze. (vezi şi Ieremia 10:1-3).

Viitorul omului este în mâna lui Dumnezeu şi doar El îl cunoaşte!

În Daniel 2:26-28 NW, se precizează: Regele a răspuns şi i-a zis lui Daniel, al cărui nume era Beltşaţar: „Eşti tu în stare să-mi spui visul pe care l-am avut şi interpretarea lui?“ Răspunzând, Daniel i-a zis regelui: „Secretul pe care-l cere regele nu pot să i-l arate regelui nici înţelepţii, nici cei ce cheamă spiritele, nici preoţii care practică magia, nici astrologii. Dar există în ceruri un Dumnezeu care este Dezvăluitorul secretelor şi el i-a făcut cunoscut regelui Nebucadneţar ce se va întâmpla la sfârşitul zilelor.

Doar Dumnezeu cunoaşte viitorul doar El este Singurul care L-a vestit!

El spune prin profetul Isaia 44:6-7 NW:  Iată ce a spus Iehova, Regele lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Iehova al armatelor: «Eu sunt cel dintâi şi eu sunt cel de pe urmă, în afară de mine nu există alt Dumnezeu! Cine este ca mine? Să strige ca să anunţe şi să-mi aducă dovezi. Aşa cum am făcut eu de când am întocmit poporul de demult, aşa să spună ei şi lucrurile care vor veni, şi lucrurile care se vor întâmpla.

Tot prin profetul Isaia El a mai declarat: Amintiţi-vă de lucrurile dintâi, de demult, că eu sunt Cel Divin şi că nu există alt Dumnezeu, nici altcineva ca mine, Cel ce spune de la început sfârşitul şi din timpuri străvechi lucrurile care n-au fost încă făcute, Cel ce spune: «Hotărârea mea va rămâne în picioare şi voi face tot ce-mi place», Cel ce cheamă de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o ţară îndepărtată un om ca să execute hotărârea mea. Da, eu am spus şi eu voi face să se împlinească. Eu am hotărât şi eu voi şi împlini”. (Isaia 46:9-11 NW).

Dumnezeu interzice citirea în stele, 1) pentru că El doreşte ca El să-şi călăuzească copiii! (Ioan 6:45; Romani 8:14). 2) citirea în stele (astrologia) este o înşelătorie, ea nu este o prevestire autentică a viitorului sau a vieţii omului!!! 3) Satan şi demonii săi se folosesc de astrologie ca oamenii să nu mai aibă nevoie de Dumnezeu şi sfatul Lui, ci să devină tot mai dependenţi de ocult şi lucrarea lui falsă de ghicire!!!

Scrierile creştine precizează:

Şi sunt arătate faptele cărnii, care sunt: curvie, necurăţie, destrăbălare, idolatrie, vrăjitorie, vrăjmăşii, certuri, gelozii, mânii, neînţelegeri, dezbinări, secte, invidii, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora, despre care vă spun dinainte, după cum am şi spus mai înainte, că cei care fac unele ca acestea nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.Galateni 5:19-21 GBV 2001.

Dar cât despre fricoşi şi necredincioşi şi păcătoşi şi urâcioşi şi ucigaşi şi curvari şi vrăjitori şi idolatri şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi pucioasă, care este a doua moarte“. Apocalipsa 21:9 GBV 2001.

 

Ce este de făcut?

În primul rând, să aflăm adevărul despre această practică prin Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus: veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va elibera“. – Ioan 8:32.

Apoi convins de Cuvântul divin care condamnă această practică te căieşti sincer de păcatele tale căci este scris: Pocăiţi-vă deci şi întoarceţi-vă, ca să vi se şteargă păcatele, ca sã vină timpuri de înviorare de la faţa DomnuluiFapte 3:19. Apoi ca fapte vrednice de căinţă (Matei 3:8), vom distruge tot ce are legătura cu spiritismul (Fapte 19:19). Reviste, ziare ce conţin horoscopul, şi vom evita să mai auzim la radio, sau să privim la TV: emisiuni ce prezintă horscopul. Vom evita să ne hrănim cu astfel de informaţii chiar când nu vom mai crede în ele! Căci dacă în continuare ne vom expune la lucrarea celui rău, satan poate da „semne” prevestitoare ca să se împlinească şi prin care să ne tragă din nou sub puterea sa (vezi Deuteronom 13:1-5).

Noi trebuie să evitam orice legătura cu astrologia, magia, vrăjitoria, ghicirea, vorbirea cu morţii, etc. tot ceea ce ne pune în legătură spiritele necurate (Deuteronom 18:10-12; Galateni 5:20; Apocalipsa 21:8).

Ci trebuie să perseverăm în părtăşia cu Dumnezeu prin Fiul Său Isus Cristos şi prin Spiritul Sfânt (Efeseni 218; 6:18). El ne va călăuzi prin Spiritul Adevărului în tot adevărul (Ioan 16:13).