„Regatul cerurilor este asemănător unei comori ascunse într-un ogor, pe care găsindu-l un om, l-a ascuns; şi de bucuria lui, merge şi vinde toate câte are, şi cumpără ogorul acela. Iarăşi: Regatul cerurilor este asemănător unui comerciant, căutând perle frumoase; iar găsind o perlă de mare preţ, ducându-se, a vândut toate câte avea, şi a cumpărat-o.” - Matei 13:44-46, SCC.

 

În Matei 13:44-46, Domnul dă două parabole asemănătoare ca scop, şi anume, El compară Regatul cerurilor cu o comoară ascunsă într-un ogor, pe care găsindu-l un om, l-a ascuns; şi de bucuria lui, merge şi vinde toate câte are, şi cumpără ogorul acela.

Apoi iarăşi, compară Regatul cerurilor cu un comerciant căutând perle frumoase; iar găsind o perlă de mare preţ, ducându-se, a vândut toate câte avea, şi a cumpărat-o.

Care este înţelesul parabolelor, scopul lor şi fraza cheie?

În parabola cu comoara ascunsă, Regatul este comoara, în timp ce în cea cu perla de mare preţ, Regatul este omul care caută perle!

Regatul cerurilor este o comoară ascunsă, cel care găseşte ogorul unde se află comoara, de bucurie vinde tot şi cumpără ogorul, adică sacrifică tot pentru a cumpăra ogorul cu comoara (comp. cu Luca 14:33).  

În parabola cu perla de mare preţ, Regatul este comerciantul care caută perle de mare preţ, el face parte din Regat (comp. cu Matei 21:43), el este un om care a cumpărat deja unele perle, el este deja: comerciant, cu astea se ocupă (Matei 12:28-34), dar el caută perle de mare preţ, el însă nu a dat de esenţa Regatului (Ioan 3:3-10). Comerciantul poate fi un iudeu, care a păzit legea (Romani 2:17-20), dar care încă nu la cunoscut pe Iesus, Perla de Mare preţ, care ne cere să ne lepădăm de toate, ca să câştigăm viaţa (Matei 16:24-26). 

Ca să obţină perla de mare preţ: viaţa lui Iesus, comerciantul trebuie să vândă tot ce are, ca să o poată cumpără, în mod asemănător noi trebuie să renunţăm la toate averile ca să obţinem perla de mare preţ (Luca 14:33). Scopul parabolelor este pentru a le arăta oamenilor că nu putem câştiga Regatul cerurilor printr-o lucrare religioasă de suprafaţă, ritualuri, tradiţii, forme, dar care nu îl fac pe om să dea TOTUL!

Fraza cheie din parabola cu comoara este: „vinde toate câte are” iar fraza cheie din parabola cu perla este: „a vândut toate câte avea”.

Deci ca conluzie se poate ridica întrebarea: vrei să găseşti comoara adică Regatul? Dă totul şi Îl vei găsi! Vrei să fi parte din Regatul cerurilor? Nu te opri la perle de mică valoare (legea lui Moise, împlinirea unor porunci) ci caută perla de mare preţ, sacrifică totul şi o vei găsi!