„De la smochin însă, învăţaţi parabola: când deja ramura lui se face fragedă, şi dă frunzele; cunoaşteţi că vara este aproape. Aşa şi voi; când aveţi să vedeţi toate acestea, să cunoaşteţi că El este aproape; pe la uşi” – Matei 24:32-33, SCC.

 

„Iar de la smochin, învăţaţi parabola: când deja ramura lui are să se facă fragedă, şi are să înfrunzească, cunoaşteţi că vara este aproape. Aşa şi voi; când aveţi să vedeţi acestea făcute, să cunoaşteţi că El este aproape, pe la uşi” – Marcu 13:28-29SCC.

 

Apoi le-a zis o parabolă: vedeţi smochinul şi toţi arborii? Când înverzesc deja, privind, cunoaşteţi de la ei că vara este deja aproape. Aşa şi voi, când aveţi să vedeţi acestea făcându-se; să cunoaşteţi că Regatul Zeului este aproape. Adevărat vă zic: nicidecum nu are să treacă generaţia aceasta, până au să se facă toate.” Luca 21:29-32SCC.

 

Mulţi interpretează această parabolă, în felul următor: smochinul este Israelul, refacerea lui ca stat, adică înflorirea lui este semnul apropierii Domnului!

Această interpretare însă este falsă! Din anul 1948, de când Israelul a devenit stat, a trecut mai mult de o generaţie care durează în Biblie: 40 de ani (Numeri 32:13; Evrei 3:8-10)! Iar Domnul a precizat clar: „nicidecum nu are să treacă generaţia aceasta, până au să se facă toate.”

Această pildă cu înfrunzirea smochinului, nu se referă la un popor, ci somchiul pur şi simplu este un exemplu, un termen de comparaţie, după cum când înfrunzeşte ştim că vara este aproape, tot aşa când vedem semnele profeţite ştim că Domnul este aproape!

Această pildă nu are o altă semnificaţie ascunsă!