„Atunci Regatul cerurilor va fi asemănat cu zece fecioare; care luând candelele lor, au ieşit în întâmpinarea mirelui. Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, şi cinci chibzuite. Cele nechibzuite, luând candelele lor, nu au luat cu ele ulei; dar cele chibzuite au luat ulei în vase, cu candelele lor. Întârziind însă mirele, au aţipit toate; şi dormeau. Dar la miez de noapte s-a făcut strigare: iată mirele! Ieşiţi în întâmpinare! Atunci s-au ridicat toate fecioarele acelea, şi au pregătit candelele lor. Iar cele nechibzuite au zis celor chibzuite: daţi-ne din uleiul vostru; deoarece candelele noastre sunt stinse. Dar cele chibzuite au răspuns, zicând: Nu! Nu cumva să nu ne ajungă nouă şi vouă. Mai degrabă duceţi-vă la cei vânzând, şi cumpăraţi-vă. Iar fiind ele duse să cumpere, a venit mirele; şi cele pregătite au intrat cu el în sala de nuntă, şi uşa a fost încuiată. Dar mai târziu, vin şi fecioarele celelalte, zicând: Doamne! Doamne! Deschide-ne! El însă, răspunzând, a zis: adevărat vă zic: Nu vă ştiu! Vegheaţi deci; pentru că nu ştiţi ziua, nici ora.” – Matei 25:1-13, SCC.

 

În Matei 25:1-13, Regatul cerurilor este asemănat cu 10 fecioare, care aşteaptă pe mire să vină cu alaiul lui nupţial şi să intre la petrecerea de nuntă. În această pildă ca şi în cea cu Fiul de Rege, nu apare vreo mireasă, tocmai că fecioarele care intră la nuntă sunt clasa miresei (2Corinteni 11:2; Apocalipsa 19:7-8).

Toate cele 10 fecioare îl aşteaptă pe mire, având candelele aprinse pentru a lumina calea lor şi a mirelui care va veni. Însă cinci dintre fecioare sunt nechibzuite, pentru că nu şi-au luat undelemn de rezervă, iar cinci fecioare sunt chibzuite pentru că au luat undelemn în plus faţă de cel avut în candelă, în vase de rezervă. Deoarece Mirele care este Christos, din punct de vedere uman: întârzie să vină, toate fecioarele au adormit.

Această adormire are loc înainte de venirea Lui, mai exact în timpul „libertăţii” aduse de călăreţul de pe cal alb, care este înţelepciunea firească (Apocalipsa 6:1-2), această „libertate”, „pace”, pentru mulţi va fi un prilej spre o viaţă lumească, ce va duce la aţipirea fecioarelor (Zaharia 1:8-11). 

La miezul nopţii, are loc strigarea: iată mirele! Ieşiţi în întâmpinare!” Acest strigăt care are loc la miezul nopţii, atunci când pe glob este un întuneric spiritual mare, şi pare ca întunericul a cuprins lumina (comp. cu Ioan 12:35), Dar Dumnezeu îi călăuzeşte pe cei care fac parte din alaiul nupţial, să meargă înaintea mirelul ca nişte heralzi (vestitori) şi anunţă: iată mirele! Ieşiţi în întâmpinare!” Ei vestesc semnele sfârşitului, ei sunt cei care Îl urmează pe Mire ori unde merge El (comp. cu Apocalipsa 14:4), ei nu sau întinat cu lumea! (comp. cu Romani 9:29), pe ei nu i-a cuprins întunericul, ei nu au aţipit, ei poartă sfeşnicul aprins (comp. Ioan 1:5, cu Luca 12:35-36).

Strigarea ce are loc pe pământ, după galopul călăreţului alb, când vine călăreţul pe cal roşu (mândria ce aduce războaiele), face ca fecioarele să se trezească, însă în două posturi diferite, cele chibzuite cu undelemn suficient pentru a lumina coloana nupţială care trebuia să vină, pe când cele nechibzuite, aveau candelele stinse, din pricină că nu aveau vase de rezervă cu undelemn de unde să-şi alimenteze din nou candelele. Prin urmare, cele chibzuite au răspuns la cererea lor după undelemn: Nu cumva să nu ne ajungă nouă şi vouă”, astfel au fost sfătuite de cele chibzuite să se ducă la cei ce vând, pentru aşi cumpăra undelemn, conform Cuvântului care spune: „cumpără adevărul şi nu-l vinde; da, înţelepciunea şi îndrumarea şi inteligenţa.” (Proverbe 23:23). Orice om la timp dacă „cumpără” adevărul, înţelepciunea găseşte prin El şi Spiritul Adevărului şi Spiritul Înţelepciunii! Undelemnul reprezintă Spiritul Sfânt (Evrei 1:9; Zaharia 4:2,Zaharia 4:10-14).

Însă între timp Mirele cu alaiul de nuntă se apropie şi găseşte doar cinci fecioare care îl aşteptau cu candelele aprinse, astfel acestea împreună cu mirele şi cu însoţitorii acestuia au intrat la petrecerea de nuntă, adică în cer şi uşa s-a încuiat!

Mai târziu când au venit cele cinci fecioare nechibzuite, textul nu precizează dacă ei au cumpărat undelemn, era târziu şi nu au putut intra la nuntă, căci 1. Mirele nu le cunoştea, căci ele nu au fost la întâmpinarea lui; 2. Uşa era încuiată. Astfel acestea au fost respinse şi aruncate în întunericul de afară, suferind dezaprobarea şi pedeapsa împreună cu lumea. Ce trist deznodământ pentru acestea!

De aceea scopul pildei şi versetul cheie este: Vegheaţi deci; pentru că nu ştiţi ziua, nici ora. Deci fiţi prevăzători, vegheaţi, luaţi-vă undelemn de rezervă, căci din punct de vedere uman, mirele ar putea întârzia şi să fiţi pregătiţi pentru orice eventualitate căci nu ştiţi ziua şi ora!