„Şi le-a zis parabola aceasta: cineva avea un smochin plantat în via lui; şi a venit căutând rod în el, dar nu a găsit. A zis însă către viticultor: iată! Sunt trei ani de când vin, căutând rod în smochinul acesta; şi nu găsesc. Taie-l! De ce mai distruge pământul? Dar el, răspunzând, îi zice: Doamne! Lasă-l şi anul acesta; până ce îl voi săpa împrejur, şi voi pune gunoi. Dar dacă are să facă rod în următorul an? Iar dacă nu, îl vei tăia”Luca 13:6-9, SCC.

Smochinul din ilustrare este Israel, proprietarul este Dumnezeu, care a zis îngrijitorului (Iesus) că de trei ani caută rod în el şi nu găseşte şi să îl taie ca să nu mai distrugă (folosească) pământul degeaba. Dar îngrijitorul a zis: Doamne! Lasă-l şi anul acesta; până ce îl voi săpa împrejur, şi voi pune gunoi. Dar dacă are să facă rod în următorul an? Iar dacă nu, îl vei tăia”.

Cei trei ani cât Iehova a căutat rod în Israel au fost anii cât a servit Iesus pe pământ!

Din această relatare unii deduc 4 ani de slujire a lui Iesus. Totuşi atunci când proprietarul viei a venit, el spune: Sunt trei ani de când vin, căutând rod în smochinul acesta, dar vierul îi răspunde: Lasă-l şi anul acesta [anul al treilea], El nu spune: „mai lasă-l şi anul viitor”, ceea ce denotă, că atunci când proprietarul viei a venit, El a venit în timpul anului al treilea.

Există mai multe prefigurări profetice ai celor trei ani ai serviciului pământesc a lui Iesus, toate aceste prefugurări vorbesc de trei zile = trei ani (Exod 19:9-11; 2Regi 19:29; Estera 1:3; Isaia 37:30-32; Osea 6:2). Mai există un alt pasaj care susţine tot cei trei ani de slujire a lui Iesus, exact în acelaşi capitol, în Luca 13:32-33.

Îngrijitorul, adică Domnul Iesus îi spune: Dar dacă are să facă rod în următorul an? Iar dacă nu, îl vei tăia”.

În anul următor, în anul morţi lui Iesus Christos, care a început cu 1 nisan (în jurul datei de 21 martie) anul 30 d.C. a văzut că Israelul nu produce rod ca naţiune, ba mai mult mai mari lui au ucis pe Iesus (Matei cap. 26,27), apoi au persecutat disipolii lui Iesus (Fapte cap. 4). Astfel în anul 70 d.C. armatele romane cucersc Ierusalimul, şi omoară peste un milion de evrei, ducând la tăierea smochinului!

Îndurarea lui Dumnezeu este pentru un timp, dacă oamenii persistă în neascultare, vor suferi pedeapsa divină!