Tipărire

„Atunci I se apropie discipolii lui Ioan, zicând: „de ce noi şi fariseii postim mult, iar discipolii Tăi nu postesc?” Iesus le-a zis: „nu pot jeli fiii sălii de nuntă, pe când mirele este cu ei. Vor veni însă zile când mirele are să fie ridicat de la ei, şi atunci vor posti.”  Nici unu nu pune un petic de stofă pe o mantie veche; pentru că peticul ei se smulge de pe mantie, şi se face o ruptură mai rea. Nici nu se pune vin nou în burdufuri vechi; pentru că altfel, plesnesc burdufurile, şi vinul se varsă, şi burdufurile se vor pierde; ci se pune vin nou în burdufuri noi, şi amândouă sunt păstrate împreună” - Matei 9:14-17, SCC.

 

„Și discipolii lui Ioan şi ai fariseilor posteau. Şi ei vin şi Îi zic: De ce discipolii lui Ioan şi ai fariseilor postesc, iar discipolii Tăi nu postesc? Nu pot posti fiii săli de nuntă pe când mirele este cu ei; cât timp au pe mirele cu ei, nu pot posti. Vor veni însă zile, când mirele are să fie luat de la ei; şi atunci vor posti în zilele acelea. Nici unu nu coase un petic de stofă pe o mantie veche; fiindcă peticul cel nou de pe ea, trage de cea veche, şi se face o ruptură mai rea.  Şi nici unu nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul va sparge burdufurile, şi vinul se varsă, şi burdufurile se pierd; ci, vin nou, în burdufuri noi” Marcu 2:18-22, SCC.

 

“Dar ei au zis către El: de ce discipolii lui Ioan postesc adesea, şi fac rugăciuni, de asemenea şi cei ai fariseilor; iar cei ai Tăi, mănâncă şi beau. Iar Iesus, a zis către ei: nu poţi face să postească fiii sălii de nuntă în care mirele este cu ei. Dar vor veni zile când mirele are să fie luat de la ei; şi atunci vor posti în zilele acelea. Le-a zis însă şi o parabolă: nici unu, tăind un petic dintr-o mantie nouă, nu îl pune pe o mantie veche; pentru că o va tăia pe cea nouă, iar peticul cel de la cea nouă nu se va potrivi celei vechi. Şi nici unu nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul cel nou va plesni burdufurile; şi el va fi vărsat, iar burdufurile vor fi pierdute. Ci un vin nou, să fie pus în burdufuri noi şi amândouă sunt păstrate. Şi nici unu care a băut un vin vechi, nu vrea unu nou; pentru că zice: cel vechi este plăcut” - Luca 5:33-39, SCC.

În această relatare, discipolii lui Ioan, care aveau un program strict de post, se mirau că discipolii Domnului: mănâncă şi beau”, și ca răspuns la întrebarea lor, Iesus le dă patru parabole:

  1. „nu poţi face să postească fiii sălii de nuntă în care mirele este cu ei”.
  2. „nici unu, tăind un petic dintr-o mantie nouă, nu îl pune pe o mantie veche; pentru că o va tăia pe cea nouă, iar peticul cel de la cea nouă nu se va potrivi celei vechi”.
  3. „nici unu nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul cel nou va plesni burdufurile; şi el va fi vărsat, iar burdufurile vor fi pierdute. Ci un vin nou, să fie pus în burdufuri noi şi amândouă sunt păstrate”.
  4. „Şi nici unu care a băut un vin vechi, nu vrea unu nou; pentru că zice: cel vechi este plăcut”.

Toate aceste exemple arată o nepotrivire, a nu intreprinde diferite acțiuni care nu se potrivesc și ar cauza mai mari pagube.

În primul exemplu este cu nuntași care sunt în sala de nuntă, este nepotrivit ca ei să postească, odată ce ei sunt în sala de ospăț a nunții, și pentru a mânca și bea au venit la nuntă, pentru a se bucura cu mirele ce se căsătorește.

Mirele fiind Iesus, iar discipolii se bucura de Mirele, ei erau ocrotiți de El, și nu puteau în acel timp de bucurie și de har, ca ei să postească, dar Domnul precizează că: vor veni zile când mirele are să fie luat de la ei; şi atunci vor posti în zilele acelea”.

În următoarele două exemple, Învățătorul Iesus arată două lucruri care nu ar fi potrivite și benefice ca să fie făcute: „nici unu, tăind un petic dintr-o mantie nouă, nu îl pune pe o mantie veche; pentru că o va tăia pe cea nouă, iar peticul cel de la cea nouă nu se va potrivi celei vechi. Şi nici unu nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul cel nou va plesni burdufurile; şi el va fi vărsat, iar burdufurile vor fi pierdute. Ci un vin nou, să fie pus în burdufuri noi şi amândouă sunt păstrate”.

Pentru fiecare lucru există lucruri care se potrivesc, pentru mantia veche este bun peticul vechi nu cel nou, care să strice mantia nouă, dar și pe cea veche, pentru vinuri noi sunt bune: burdufurile noi, iar pentru cele vechi: vinul vechi!

Astfel discipolii nu putea face acțiuni, cum ar fi postul care nu se potrivea pentru momentul acela de bucurie cu Mirele.

Iar ultima parabolă arată că nici unu care a băut un vin vechi, nu vrea unu nou; pentru că zice: cel vechi este plăcut. Astfel vinul vechi, părtășia timp de 3 ani cu Învățătorul Iesus era plăcută! Ei nu puteau dori altceva, era un mare har să umble cu Fiul lui Dumnezeu pe pământ! (Ioan 1:16; 1Ioan 1:1-4).

Discipolii nu doreau vinul nou, când ei aveau la îndemână vinul vechi plăcut!

A venit însă timpul, când Domnul a plecat de la ei la cer, și atunci ei au primit vinul cel nou sub forma Mângâietorului, la Penticosta, vin nou dar plăcut, venind la timpul lui (Ioan 14:3,Ioan 14:28; 15:26; Fapte 2:1-21).

Scopul tuturor acestor parabole este de a arăta că în viața spirituală a discipolilor lui Iesus nu erau probleme spirituale pentru că nu posteau ca discipolii lui Ioan, deorece Mirele era cu ei, și El era puterea, viața și bucuria lor, nu aveau nevoie în acel moment de post. Ba chiar postul lor ar fi o nepotrivire la momentul respectiv, când sunt la masă cu Mirele!

Versetul cheie este: Dar vor veni zile când mirele are să fie luat de la ei; şi atunci vor posti în zilele acelea” (Luca 5:35, SCC).