Preoţii ortodocşi sunt în afara Bibliei, nu există în Biblie: creştini care să nu fie preoţi, toţi creştini conform Sfintelor Scripturi sunt preoţi (1Petru 2:5-9; Apocalipsa 1:5,Apocalipsa 1:6). Şi nu preoţi în straie inventate de om, şi care urmează ritualuri şi dogme omeneşti, ci preoţi după rânduiala lui Melhisedec (Evrei 7:1-12), care se aseamănă cu Cristos care nu a avut şcoli „teologice”, ci călăuzirea şi puterea Duhului Sfânt (1Petru 2:5-9; 4:10,11).

Care nu fac slujba pentru bani, ci ei ştiu că: „în dar aţi luat, în dar să daţi”Matei 10:8, Biblia Ortodoxă 1982.

Domnul a învăţat clar: Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi”Ioan 10:12,Ioan 10:13, Biblia Ortodoxă 1982.

În al doilea rând, apostolii au rânduit „bătrâni” în greacă: „presbyteros”, nu preoţi aşa cum a falsificat versiunile lor ortodoxe a Bibliei!!! Expresia şi slujba de „bătrâni” referindu-se la creştini bătrâni la credinţă, sau de mult timp credincioşi, care au o experinţă de a conduce şi învăţa!

În timp ce Biblia Nitzulescu, Nitzulescu Nicolae fiind profesor de teologie (nehirotonit), care a fost cinstit cu textul Bibliei  redă cu „betrânii besericei” şi nu cu „preoţii Bisericii” ca şi Biblia Ortodoxă! – Fapte 20:17.

În greacă este: „presbyteros”: bătrâni, şi nu preoţi care în greacă este: „iereys”, astfel pentru bătrâni şi preoţi sunt două cuvinte diferite în greacă!

Versiunile ortodoxe, fie din 1914, din 1982, 1988, 1999, fac aceleaşi greşeli voite contra adevărului! Prin care falsifică Biblia! Falsifică rânduiala lăsată de apostoli !!!

Iar dacă Dumnezeu nu a rânduit în biserică „preoţi”, ci „bătrâni” (1Timotei 5:17; Tit 1:5; 1Petru 5:1), atunci aceşti oameni 1. sunt înşelaţi de mai mari lor (patriarhi, mitropoliţi care sunt şi ei în afara Bibliei), şi preoţii la rândul lor înşeală poporul; 2. ei nu au autoritatea să ierte păcatele, ei fiind în afara rânduielii divine!

Ca şi cum un om ce doar pretinde că este poliţist dar nu este, este de fapt un impostor şi nu are autoritate legală să facă munca unui poliţist! Acest lucru se pedepsşte conform legii, prin luarea de calităţi oficiale pe care acel om nu le are în realitate!

Acelaşi lucru fac liderii cultului ortodox! Şi vor fi pedepsiţi de Judecătorul suprem, ei şi toţi care lucrează şi îi susţin direct sau indirect!

Conform Bibliei episcopii, bătrânii şi păstorii sunt aceiaşi persoană, aceiaşi slujbă de conducere, faptul că ortodocşii despart în teoria lor pe episcopi de bătrâni, ei se descalifica ca fiind biserica lui Dumnezeu, căci trupul lui Cristos nu se schimbă, rânduiala lui nu se schimbă!!!

Conform Bibliei, cei ce sunt bătrâni (în Biblia ortodoxă: preoţi) sunt şi episcopi, citeşte în propria Biblie: Fapte 20:17,Fapte 20:28.

Astfel rânduiala omenească inventată de oameni, nu-i califică pentru a „ierta păcatele”, o instituţie omenească, o religie pământească care funcţionează de capul ei, şi nu după Cuvântul scris al lui Dumnezeu dat pentru învăţătura noastră nu are autoritate să ierte păcatele (2Timotei 3:16,2Timotei 3:17).

Faptul că spovedania este „apă de ploaie”, este faptul că oamenii sunt declaraţi „iertaţi”, dar ei continuă în general acelaşi mod de viaţă în păcat, nu există o căinţă autentică, şi o schimbare a vieţii, pentru că nu există Cuvântul Viu al lui Dumnezeu, ci numai învăţături moarte ale oamenilor morţi, canoane cu pedepse fără rost şi fără rod, chiar clerul trăieşte în lux, nepăsare, păcate de tot felul, ce autoritate au aceşti oameni morţi în păcatele lor!

Oameni care „sfinţesc” bordelurile, maşinile, armele, care fac orice pentru bani, încât acceptă pictarea chipurilor unor infractori în locaşurile lor de cult (ex. Becali), etc. nu sunt demni de încredere nici ca oameni, darămite ca conducători spirituali!!! Ei nu au nici o autoritate morală, darămite: spirituală!!!

Toţi cei care se duc la spovedanie fac un ritual nebiblic fără rost, şi care nu duce la o viaţă sfântă, ci la susţinerea înşelăciunii, dăndu-le oamenilor o amăgire şi o siguranţă falsă!