Una din dovezile lucrării supranaturale din cultul ortodox este aşa zisa: “minunea a apei sfinţite (aghiasmei)”, pentru că ea nu se strică şi poate fi păstrată ani de zile!!!

Însă Domnul Iisus a spus în Matei 7:22,Matei 7:23, Biblia ortodoxă 1982: Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut? Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea.”

Domnul Iisus spune despre aceştia că lucrează: „fărădelegea”, aceasta însemnă că lucrează fără de legea Sa, în afara legii Sale! Astfel, faptul că unii oameni fac „minuni” în Numele Lui Iisus nu demonstrează că sunt aprobaţi de El!!! De ce? Deoarece aceştia nu au făcut minuni în sfera legiilor sale, ci în afara legii Lui. El nu-i cunoaşte, aceştia nu sunt ai Domnului!

Ritualul cu apa sfinţită nu apare în Biblie, nu este o minune prin care să lucrăm legea Domnului, ci este o lucrare a fărădelegii!!! Această învăţătură şi practică cu aghiasma nu face parte din „credinţa dată sfinţilor, odată pentru totdeauna” Iuda 3, Biblia ortodoxă 1982.

Această credinţă a sfinţilor sau ansamblu de convingeri a primilor creştini a fost stabilită în primul secol, iar această practică nu face parte din credinţa sfinţilor stabilită pe vremea apostolilor o dată pentru totdeauna, la care nu avem voie să adăugăm sau să schimbăm!!! (comp. cu Apocalipsa 22:18,Apocalipsa 22:19).

Minunile autentice sunt cele care corespund cu minunile din Biblie!

Unii explică nestricăciunea „apei” aşa numite „sfinţite”, prin proprietăţile naturale ale argintului (de pe cruce), şi a busuiocului. Însă, indiferent dacă  nestricăciunea apei, vine pe cale naturală pe baza acestor elemente fizice, sau este o minune a celui rău prin care amăceşte oamenii să se încreadă într-un cult idolatru, un lucru este clar: 1. această apă nu sfinţeşte, ortodocşi rămân aceiaşi idolatri, unii dintre ei, curvari, beţivi, fumători, lacomi de avere, hoţi, etc. 2. aghiasma nu are legătură cu Biblia, cu Domnul, nici măcar cu botezurile făcute de Ioan Botezătorul! Ea este o invenţie a popilor!!!

Domnul a avertizat: Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri”Matei 7:21, Biblia ortodoxă 1982. Iar această voie a lui Dumnezeu o găsim în Biblie, că este scris: Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate, Astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun” – 2 Timotei 3:16,17, Biblia ortodoxă 1982.