Nitzulescu Nicolae, profesor de teologie (nehirotonit). În data de 19 septembrie 1837 - S-a născut în Bordușani, județul Ialomița. A făcut studii la Seminarul din Bucureşti (4 clase), Studii la Colegiul "Sfântul Sava" din București, completate de cursuri universitare la Leipzig, în urma cărora a obținut licența în Teologie și titlul de doctor în Filosofie (în anul 1865). Ulterior a urmat și cursurile Facultății de Drept din București.

A activat ca profesor pentru studii biblice la Seminarul "Central" din București (1866-1904). directorul “diviziunii şcoalelor" din Ministerul Instrucţiunii Publice (1869 - 1874). A predat Limba ebraică (1881-1883), Istoria dogmelor și Patrologie (1884-1894), Arheologie biblică, Isagogie și Exegeza Vechiului Testament (1894-1903), la noua Facultate de Teologie din București, decan al Facultăţii (I893-1896).

Lucrarea Lui:

»  Manual de Psihologie, Logică, Morală şi Teodicee, traducere din Charma, Bucureşti, 1870.

»  Prescurtare de geografie, Bucureşti, 1873.

»  Compendiu de Istoria Bisericii (până la 1453), Bucureşti, 1875.

»  Elemente de Gramatică a Limbii ebraice, Bucureşti, 1887.

»  Probabil a colaborat la Sânta Scriptură 1874 de la Iaşi. De regulă, ediţiile scoase de Societatea Biblică Britanică trec sub tăcere numele traducătorilor şi al revizorilor textului (când aceştia n‑au avut, pentru serviciile aduse Societăţii Biblice, încuviinţarea cultului din care făceau parte, şi chiar ei au cerut să nu fie daţi în vi­leag, căci dovada colaborării cu alte denominaţi iar fi putut expune la sancţiuni canonice din partea autorităţii bisericeşti).

»  Sfânta Evanghelie tradusă din limba originală, greaca, de dr. N. Nizulescu. Tipărirea s-a făcut la Bucureşti, în 1895, de către Societatea Biblică Britanică. Lucrarea avea numai cele patru Evanghelii, şi avea 185 pagini, dispuse pe doua coloane.

»  Au existat ediţii tipărite tot de Societatea Biblica Britanica şi Străinătate ce conţineau Noul Testament şi Psalmii, în întregime revizuit de N. Niţulescu, care au apărut în anii: 1893, 1897, 1898.

 

În anul 1904 a decedat pe data de 25 ianuarie în Bucureşti.

 

Lucrarea de traducere a Bibliei făcută de el în timpul vieţii a continuat să fie retipărită, astfel în 1908, 1909, au fost tipărite la Bucureşti în format de buzunar de Societatea Biblica Britanica şi Străinătate ce conţineau Noul Testament şi Psalmii.

Iar în anul 1906 şi în anul 1911,1913, a apărut Biblia completă tot de N. Niţulescu, ediţii tipărite tot de Societatea Biblica Britanica şi Străinătate, iar în anul 1921, editorii au înlocuit Numele divin cu Domnul. În anul 1926, mai apare o ediţie cu Numele divin, iar în anul:1996, a apărut la Arad, o revizuire după textul traducerii 1874 de la Iaşi.

 

Traducerea Nitzulescu conţine adevăruri exact traduse, care contravin traducerilor sinodale şi ereziilor ortodoxe:

Să dăm câteva exemple:

 

»  Traducerea tetragramei YHWH cu Iehova în aproape 7000 de ori în Vechiul Testament, şi nu înlocuirea Numelui divin cu Domnul aşa cum a făcut ediţiile sinodale. Ceea ce denotă că liderii ortodocşi se cred mai înţelepţi ca Dumnezeu care a călăuzit pe scriitorii Bibliei să scrie Numele lui Dumnezeu în text!!! Ei se aseamănă cu cornul cel mic din Daniel 7:20,Daniel 7:24,Daniel 7:25, care schimbă legea!

»  În Biblia lui Nitzulescu priviţi cum redă corect Numele divin şi identitatea lui Dumnezeu:

 

  

»  În loc să iubim pe Iehova, versiunea sinodală spune să iubim pe Domnul !!! pe care Domn? Este Dumnezeu un necunoscut, fără Nume? Ia priviţi înşelăciunea: Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toată puterea ta.” Chiar prima poruncă devine neclară, şi duc milioane de ortodocşi în rătăcire că ei nu-L iubesc pe Iehova, nici nu-L cunosc ca Iehova!

»  Pentru a susţine corectitudinea Niţulescu redă Tit 2:13: „…arătarea măreaţă a marelui nostru Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Iisus Christos ” [sublinierea îmi aparţin]. Iar ortodocşi pentru a falsifica sensul din greacă care este la genitiv şi pentru a susţine trinitatea traduc în Biblia Sinodală 1988: Şi să aşteptăm fericita nădejde şi arătarea slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Hristos Iisus”, dar curios că în 2Petru 1:1, ei introduc „a” care se subânţelege! Căci ei traduc astfel: „Simon Petru, slujitor şi apostol al lui Iisus Hristos, celor ce prin dreptatea Dumnezeului nostru şi a Mântuitorului Iisus Hristos au dobândit o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră”.

»  Un alt exemplu este că Biblia Nitzulescu redă cu „betrânii besericei” şi nu cu „preoţii Bisericii” ca şi BO 1988! – Fapte 20:17. În greacă este: „presbyteros”: bătrâni, şi nu preoţi care în greacă este: „iereys”.

Şi exemplele pot continua! Versiunile ortodoxe, fie din 1914, din 1982, 1988, 1999, fac aceleaşi greşeli voite contra adevărului!!!

Dragă ortodox, nu te mai lăsa călăuzit de acest călăuze oarbe, care schimbă adevărul lui Dumnezeu în minciună!

Citeşte mai bine Biblia Nitzulescu decât aceste răstălmăciri!

Poţi găsi: 

 

 

Sânta Scriptură 1873 aici

Sânta Scriptură 1874 aici