Oamenii din lume sărbătoresc dând cadouri de 5/6 decembrie de aşa numitul sf. Nicolae!

Obiceiuri sunt mai multe, astfel fiecare membru al familiei se pregăteşte, copiii işi pregătesc ghetele ca să li se pună bani în ele, fetele pregateau o coliva pe care o pastrau până la Anul Nou, atunci cand îşi faceau de ursita, iar bunicii făceau previziuni meteorologice. Se dau daruri spunându-se la copii (minţind) că le dă Moşul Nicolae!!!

Numele şi data de 6 decembrie au fost preluate din tradiţie. Nicolae recunoscut de ortodocşi ca un arhiepiscop al Mirei, o localitate din vechea Licia, in Asia Mica. Teodor Anagnostul, autorul "Istoriei Tripartite", afirmă că Nicolae a participat la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, din anul 325.

Amintim ca la sinodul de la Niceea, din anul 325, apostaţii au susţinut contra lui Arie, că fiul este deo-fiinţă cu Tatăl, erezia trinitariană. Potrivit Traditiei, în loc ca Nicolae să susţină adevărul că Tatăl este mai mare ca Fiul, aşa cum chiar Domnul a spus, vezi: Ioan 10:29; 14:28, el a insistat puternic contra adevărului, ba chiar Nicolae i-a dat lui Arie o palma în cadrul sinodului, ceea ce nu a fost nici dragoste, nici creştineşte!!!

De la palma lui Nicolae a rămas obiceiul ca, în ziua de 5 decembrie, celor neascultatori să li se dea un băţ în semn de avertisment. Iar daurile vin de la dărnicia despre care se spune că a făcut-o dându-i unui tată trei pungi de aur pentru a-şi mărita fiicele.

De atunci şi pana în zilele noastre, în fiecare noapte de Nicolae, cei dragi şi în special copiii primesc daruri de la părinţi (chipurile de la Moş Nicolae).

Ziua trecerii lui Nicolae la cele vesnice a fost data de 6 decembrie 334, potrivit lucrarii "Legenda Aurea" ("Legenda Sanctorum") a lui Jacoppo da Voragine (+ 1298).

 

Întrebarea care se ridică este: a fost Nicolae un sfânt?

Dacă el ar fi fost un sfânt, nu ar fi susţinut învăţătura greşită a trinităţii, căci ucenicii Domnului se sfinţesc prin adevăr (Ioan 17:17) nu l-ar fi pălmuit pe Arie, Domnul ne-a chemat la pace (Evrei 12:14), nu ca să impunem ideiile noastre cu forţa!

Această sărbătare se bazează pe minciună, iar minciunile vin de la Satan care este tatăl minciunilor (Ioan 8:44).

O biserică autentică nu ar serba oameni, creaturi, ci pe Dumnezeu!!!

Această sărbătoare şi obiceiurile asociate ei, vin din iad, şi fac ca demonii să primească răsplata pentru munca lor, pentru darurile pe care ei (părinţi), le dau la copiii, iar demonul Nicolae (căci un sfânt autentic nu acceptă să fie sărbătorit) îşi însuşeşte meritele pentru dărnicia făcută de părinţi în numele lui!!!

Toţi oameni care fac daruri de Nicolae, le crează „merite” demonilor pe spinarea lor, ei muncesc pentru iad, şi nu pentru Dumnezeu în Cristos!!!

Biblia este clară:

„Orice aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceţi în numele Domnului Iisus şi prin El să mulţumiţi lui Dumnezeu-Tatăl” - Coloseni 3:17, Biblia Ortodoxă.

„Şi au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios...Ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi au slujit făpturii, în locul Făcătorului, Care este binecuvântat în veci, amin!” - Romani 1:23-25, Biblia Ortodoxă.