Cultul ortodox este un cult păgân, idolatru, fără Dumnezeu Adevărat care a creat cerul şi pământul!
Acest Dumnezeu cu Numele de Iehova (Nume ce orce "Parinte" Ortodox mai batran il cunoaste) a spus în Exod 20:4,Exod 20:5 NW: Să nu-ţi faci chip cioplit sau imaginea vreunui lucru care este sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele de sub pământ. Să nu te pleci înaintea lor şi să nu te laşi convins să le slujeşti, fiindcă eu, Iehova, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu care pretinde devoţiune exclusivă, care aduce pedeapsa pentru nelegiuirea taţilor asupra fiilor, asupra celei de-a treia generaţii şi asupra celei de-a patra generaţii a celor ce mă urăsc”.
 
Şi totuşi cultul ortodox care se pretinde a fi „creştin”, este unul idolatru, nu doar că se închină la creaturi, există rugăciuni la „sfinţi” (care în realitate nu sunt sfinţi, căci un sfânt nu acceptă închinarea şi rugăciunile la ei – Fapte 10:25,Fapte 10:26), la „Maria” (dar în realitate nu sunt rugăciuni la Maria mama Mântuitorului, ci la un duh venit din păgânism din cultul mamei), la „îngeri”, dar îngerii lui Dumnezeu nu acceptă închinarea, ei spun ca oamenii să se închine la Dumnezeu (vezi Apocalipsa 22:8,Apocalipsa 22:9).
Biblia interzice închinarea la creaturi – Romani 1:21-25, şi îi socoteşte pe aceştia ca fiind: nebuni care se închină la creaturi şi nu la CREATOR!
Aici se spune: „Pentru că, cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor şi inima lor cea nesocotită s-a întunecat. Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni.Şi au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios şi al păsărilor şi al celor cu patru picioare şi al târâtoarelor. De aceea Dumnezeu i-a dat necurăţiei, după poftele inimilor lor, ca să-şi pângărească trupurile lor între ei, Ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi au slujit făpturii, în locul Făcătorului, Care este binecuvântat în veci, amin!” (Romani 1:21-25, Biblia Ortodoxa).
Dar nebunia cultului ortodox merge mai departe introducând în locaşurile lor de cult imagini pictate cu infractori, politicieni, vedete, la care oamenii ajung să se închine!!!
De pildă: Primarul din Zimnicea, Petre Parvu, apare pictat pe peretii unei biserici din oras, alaturi de preotul paroh si cot la cot cu “arhangheli si apostoli”. Si Becalii alaturi de Videanu au ajuns un obiect de închinare în locaşuri de cult din Jud. Teleorman!!!
 
Biblia Ortodoxa spune foarte clar in Apocalipsa 21:8 ce îi asteaptă pe inchinători la Idoli !!!
 
Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi desfrânaţi şi fermecători şi închinători de idoli şi a tuturor celor mincinoşi este în iezerul care arde, cu foc şi cu pucioasă, care este moartea a doua”.