Cultele tradiționale se folosesc de anumiți termini grecești care apar în Scripturi, dar cărora le schimbă sensul și le dă un înțeles potrivit cultului lor!

O astfel de metodă este una care răstălmăcește limba greacă, și răstălmăcește Scriptura, astfel ei sunt cei care strică Scriptura în contrast cu exemplele apostolilor care au declarat în 2Corinteni 2:17, Biblia Ortodoxă 1988 (prescurtat BO): Căci nu suntem ca cei mulţi, care strică cuvântul lui Dumnezeu, ci grăim ca din curăţia inimii, ca de la Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu, în Hristos”.

Iată aceste culte fac parte din “cei mulţi, care strică cuvântul lui Dumnezeu”, arătând prin aceasta că ei nu au nici o teamă de Dumnezeu, de își permit să facă astfel de lucruri!

 

Ce este liturghia în opinia cultului ortodox?

Este o Rânduială de sfinte rugăciuni, în timpul căror se săvâşeşte şi se aduce jertfa fără de sânge a Legii celei Noi, întemeiată de Mântuitorul la Cina cea de Taină şi încredinţată de El Sfinţilor Săi Apostoli, iar de aceştia, urmaşilor lor sinţiţi (arhierei şi preoţi), pentru a fi săvârşită de-a-pururea în Biserica creştină, spre pomenirea Lui şi spre ieratrea păcatelor membrilor Bisericii Lui.

Cine poate săvârşi slujba Sfintei Liturghii?

Numai arhiereii şi preoţii cu hirotonie legală, adică sfinţiţi şi aşezaţi după rânduiala canonică a Bisericii. Cei caterisiţi sau îndepărtaţi din slujbă şi cei vinovaţi de păcate grele nu mai pot liturghisi. Diaconul nu poate sluji singur, ci totdeauna numai cu preotul.

în afară de preotul săvârşitor al Sfintei Jertfe, pentru săvârşirea Sfintei Liturghii mai trebuie neapărat cel puţin un cântăreţ care să dea răspunsurile la strană şi să ajute pe preot în anumite momente ale slujbei. Acesta conduce în cântările Sfintei Liturghii pe credincioşii care iau parte la slujbă.

Unde se săvârşeşte Sfânta Liturghie?

Numai în biserică sau în paraclise şi capele sfinţite şi cu Antimis, în partea cea mai sfântă, adică în Sfântul Altar. Numai în cazuri cu totul excepţionale, ca de pildă pe câmpul de luptă, şi numai cu învoirea episcopului locului, Sfânta Liturghie se poate săvârşi şi în afară de biserică, într-o casă sau într-un loc curat, pe o masă pe care se întinde Sfântul Antimis. Fără de el nu se poate săvârşi Sfânta Liturghie nici în biserica, unde stă totdeauna pe Sfânta Masă; şi nici în afară de biserică.

În ce zile şi în ce vreme din zi se săvârşeşte Sfânta Liturghie?

În mânăstiri şi în catedralele episcopale se săvârşeşte Sfânta Liturghie în fiecare zi.

În bisericile de enorie se face Sfânta Liturghie de obicei numai în zilele de Duminică şi în sărbători, iar în zilele din cursul saptamânii se face numai atunci când este nevoie, mai ales sâmbata, când se fac parastase şi pomeniri pentru morţi.

Cât priveşte vremea anumită sau ceasul din zi la care trebuie să înceapă sluba Sfintei Liturghii, după predania veche a Bisericii, este ceasul al treilea din zi, care corespunde cam cu ceasul 9 dimineaţa, după numărătoarea noastră, când Domnul a fost răstignit pe cruce (Marcu 15:25) şi când S-a pogorât Sfântul Duh peste Sfinţii Apostoli. De va fi nevoie, se poate săvârşi Sfânta Liturghie şi mai devreme sau mai târziu, dar nu mai înainte de a se lumina de ziuă şi nici după amiază.

http://www.mitropolia-ro.de/index.php/catehizare/798-despre-sfanta-liturghie

 

În contrast cu slujba de liturghie a cultului ortodox, care susține că și-a luat numele din cuvântul grecesc, în Biblie: letoyrgon = serviciu, în diferite forme ale sale, apare în următoarele texte din Scripturile Creștine (Noul Testament) în următoarele contexte, unele chiar nereligioase:

Luca 1:23; serviciul preoțesc a lui Zaharia, care servea de două ori pe an.

Fapte 13:2; servirea față de Dumnezeu a celor cinci profeți și învățători cu post și rugăciune.

Romani 13:6; autoritățile laice ca servitor ai lui Dumnezeu.

Romani 15:16: serviciu public cu Evanghelia.

Romani 15:27: serviciul națiunilor cu ajutoare material pentru creștinii din Israel.

 2Corinteni 9:12: serviciul strângerii de ajutoare pentru sfinții din Iudeea

Filipeni 2:17: serviciul credinței filipenilor

Filipeni 2:25,Filipeni 2:30: Epafrodit, servitorul lui Pavel.

Evrei 1:7,Evrei 1:14: îngerii ca servitor ai oamenilor.

Evrei 8:2,Evrei 8:6, Isus ca servitor al cerului, având serviciu de Mare Preot.

Evrei 9:21: vasele din cortul întâlnirii a lui Moise vase pentru serviciu.

Evrei 10:11: serviciul preoților din templu.

 

După ce am verificat toate pasajele unde apare cuvântul și derivatele lui, nu găsim nicăieri ca fiind o slujbă bisericească la ora 9 dimineața care conține rugăciuni și cina Domnului!

De fapt cina Domnului este cină, nu mic dejun, și ea se i-a seara după apusul soarelui ca Paștele (comp. Ieșirea 12:6 cu 1Corinteni 5:7-8; 1Corinteni 11:23-25).

Toate aceste culte care se folosec de termini necunoscuți de turmă și care fără frică de Dumnezeu le schimbă sensul pentru a da credibilitate slujbelor lor, sunt cei despre care Scriptura avertizează în 2Petru 3:16-18, BO: Cum vorbeşte despre acestea, în toate epistolele sale, în care sunt unele lucruri cu anevoie de înţeles, pe care cei neştiutori şi neîntăriţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare.