Recent mergând pe stradă, mă abordează doi tineri mormoni, sub pretextul că fac un chestionar şi să le răspund la câteva întrebări.

Voi reda pe scurt discuţia cu ei sub formă de dialog între ei şi un creştin:

Mormonii: Prima întrebare din chestionar: de ce sunt atâtea religii?

Creştinul: Pentru că va fi un timp când nu vor suporta învăţătura sănătoasă, ci, dorind să-şi desfăteze urechile, îşi vor strânge o mulţime de învăţători după poftele lor; şi îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor abate spre basme.” - 2Timotei 4:3,2Timotei 4:4.

Mormonii: care este religia adevărată?

Creştinul: I-am răspuns cu o întrebare: ştiţi ce însemnă cuvântul: „religie”?

Mormonii: nu ştim, dar acceptăm să ne spui.

Creştinul: cuvântul: „religie”, vine din latinescul: religare care înseamnă ,,a lega, a uni”. Dacă primii oameni creaţi de Dumnezeu: Adam şi Eva, prin păcatul lor au rupt legătura cu dumnezeu, atunci Cel care a reânodată a fost Isus Cristos, care este calea spre Dumnezeu (Ioan 14:6), şi astfel religia adevărată este o persoană!  

Mormonii: care este biserica adevărtă?

Creştinul: Biserica adevărtă are apostoli şi profeţi, voi aveţi aceste slujbe?

Mormonii: Noi avem.

Creştinul: cine conduce la voi?

Mormonii: apostolii şi profeţii

Creştinul: din câte ştiu eu voi aveţi un profet lider suprem şi apoi apostolii.

Mormonii: da aşa este.

Creştinul: Păi conform Bibliei, apostolii sunt primii şi apoi profeţii, şi nu este vorba de unul, ci mai mulţi profeţi (1Corinteni 12:28).

Mormonii: da, dar este tot una !!!

Creştinul: cum să fie tot una! Biblia arată clar că aceste slujbe sunt diferite.

Apoi în afară de acel pretins „profet”, mai există alţii cu darul profeţiei care să aibă, visuri, viziuni?

Mormonii: da.

Creştinul: voi personal va vorbit Dumnezeu vreo dată?

Mormonii: da

Creştinul: aţi auzit glasul Domnului? Aşa cum spune Scriptura că oile Lui aud glasul lui (Ioan 10:1-4).

Mormonii: nu am auzit glasul lui Isus.

Creştinul: dar va vorbit Dumnezeu prin visuri, viziuni?

Mormonii: nu.

Creştinul: aveţi călăuzirea lui Dumnezeu? Vă călăuzeşte El unde să mergeţi şi ce să predicaţi?

Mormonii: nu, dar suntem învăţaţi prin cuvânt.

Creştinul: orice om poate spune aceasta, dar Fiii lui Dumnezeu sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu (Romani 8:14).

Lucrarea pe care o faceţi nu este de la Dumnezeu, este omenească, chiar drăcescă.