Biblia ne descoperă cine era Lucifer înainte de cădere şi ne spune:

Ezechiel 28:12-17 NW: Tu eşti o pecete a perfecţiunii, eşti plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe.
 Erai în Eden, grădina lui Dumnezeu. Erai împodobit cu toate pietrele preţioase: rubin, topaz, jasp, crisolit, onix, jad, safir, turcoază şi smarald, iar monturile lor erau din aur. Ele au fost pregătite în ziua creării tale.
 Tu eşti heruvimul uns, ocrotitor, eu te-am numit. Erai pe muntele sfânt al lui Dumnezeu. Umblai printre pietre de foc. Ai fost ireproşabil în căile tale din ziua când ai fost creat până s-a găsit nedreptatea în tine.
 Pentru că ai făcut mult comerţ, te-ai umplut de violenţă şi ai început să păcătuieşti. Te voi alunga de pe muntele lui Dumnezeu fiindcă te-ai profanat şi te voi nimici din mijlocul pietrelor de foc, o, heruvim ocrotitor! Inima ta s-a umplut de trufie din cauza frumuseţii tale. Ţi-ai pierdut înţelepciunea din cauza splendorii şi strălucirii tale. Te voi arunca pe pământ. Te voi pune înaintea regilor, ca să se uite la tine.”

 

Cine era Lucifer înainte de căderea în nedreptate prin trufie?

Conform acestui text, el era un heruvim, uns, ocrotitor!

 

Dar cine sunt heruvimii?

Heruvimii (Geneza 3:24), sunt primii în rang dintre îngeri, ei sunt în număr de 12 (comp. Cu 1Regi 7:25,1Regi 7:44; 10:20; Apocalipsa 21:12), din care poziţia cea mai înaltă o au cele patru făpturi vii sau heruvimi (Ezechiel 1:5-10; 10:15,20), care stau atât împrejurul tronului cât şi în mijlocul tronului, şi Îl reprezintă pe Dumnezeu (Apocalipsa 4:6). Dumnezeu are multe calităţi, perfecte (Deuteronom 32:4), însă conform Scripturilor, El are patru calităţi principale, arătate prin cei patru heruvimi sau făpturi vii, care stau pe tron cu Dumnezeu (Ezechiel 1:5-10; Apocalipsa 4:6,Apocalipsa 4:7) şi care au patru capete: de leu, reprezentând: puterea (Judecatori 14:18); de viţel reprezentând: viaţa (Maleahi 4:2); de om, reprezentând: dragostea (comp. 1Ioan 4:7,1Ioan 4:8 cu Geneza 1:27); de vultur, reprezentând: înţelepciunea (Iov 39:26-29).

 

Ce fel de heruvim era Lucifer? Pe ce pozţiţie?

Lucifer conform descrierii din Ezechiel cap. 28, era al patrulea din heruvmi, el a fost înţelepciunea, fiind descris prin cuvintele: Tu eşti o pecete a perfecţiunii, eşti plin de înţelepciune”.

El era a şasea creatură ca rang sau poziţie!

După Dumnezeu primul creat era Fiul Său: Isus (Coloseni 1:15; Apocalipsa 3:14), apoi Spiritul Sfânt ce provine din Tatăl (1Corinteni 2:12; 1Ioan 4:2, în greacă: ekdin Dumnezeu) dar prin Fiul, căci toate s-au făcut prin Fiul (Ioan 1:2; Coloseni 1:15-17), apoi heruvimul cu cap de leu, ce reprezentând: puterea (Judecători 14:18); apoi cel cu cap de viţel reprezentând: viaţa (Maleahi 4:2); apoi cel cu cap de om, reprezentând: dragostea (comp. 1Ioan 4:7,1Ioan 4:8 cu Geneza 1:27). Şi apoi Lucifer, a şasea creatură creată şi al şaselea în poziţie dintre creaturi!!!

 

De ce a căzut el?

Biblia spune: „Inima ta s-a umplut de trufie din cauza frumuseţii tale”, el s-a uitat la el, nu la Iehova, şi astfel nu a mai reflectat gloria lui Iehova, ci a început să se îngâmfe, crezând că datorită frumuseţii este “cineva”!!! Că meită un loc mai bun! Ca şi cum Dumnezeu ar fi fost nedrept şi nu i-a poziţionat pe fiecare după locul care îl merită?!?

Trufia apoi l-a împins la dorinţa de a fi egal cu Dumnezeu! Astfel, scopul răzvrătirii lui Satan, a fost pentru a deveni Dumnezeu, egal cu Cel care L-a creat!!!

 

Ce a dorit el pentru el, ca poziţie?

Dumnezeu ne descoperă prin profetul Isaia: Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, care ai biruit popoarele!  Şi tu ziceai în inima ta: Mă voi urca până la ceruri, îmi voi ridica tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării, la capătul nordului, mă voi ridica mai sus de vârful norilor, voi fi ca şi Cel Preaînalt. – Isaia 14:12-14, Versiunea: Trinitarian Bible Society 2002.

Dorinţa lui era să fie desupra celorlalţi îngeri (stele – vezi Iov 38:7), El voia să fie deasupra creaturilor, să fie egal cu Cel prea Înalt să fie ca El!

Satan va fi judecat pentru mândria Lui, pentru tot răul care l-a făcut.

Însă el cu vicleşug ca să găsească o scuză, o metodă de a-şi uşura vina, el s-a folosit de închinătorul la soare: împăratul Constantin să impună cu forţa la Concilul de la Niceea, dogma potrivit căreia şi „Fiul” este egal cu „Tatăl”. Iar mai târziu s-a folosit de Teodosius în 380 ca să dea un edict imperial prin care să fie obligatorie credinţa în trinitate. Această lege a fost emisă în numele a trei Împăraţi: Graţian, Valentinian II şi Teodosius. Care este concluzia despre acest edict? Ce spun cercetătorii? În cartea: „Istorie a Creştinismului,” cartea III, cap.IX, par.1. de Milman, se spune:  „Astfel, religia Întregii lumi romane a fost decretată de doi băieţi debili şi un ne-civilizat soldat spaniol. Mai bine zis, de satan prin ei!!!

 

Care a fost scopul lui Satan când a inventat dogma trinităţii? 

Pe lângă alte scopuri cum ar fi: a capta închinarea falsă la trinitate şi a o îndrepta spre duhuri demonice, de a rătăci oamenii de la adevăr, scopul principal a fost să facă în mintea oamenilor:creaturi egale cu Dumnezeu!!!

Dacă ar fi reuşit ca toţi oamenii de pe pământ să cadă în erezia trinităţii, atunci el ar fi găsit o scuză, spunând că în mintea tuturor care se proclamă a fi „slujitori ai lui Dumnezeu”, există creaturi egale cu Dumnezeu!!! De ce nu ar fi şi el atunci egal??? Sau: de ce vina lui ar fi aşa de mare???

Această erezie a trinităţii împreună cu altele, cum ar fi: panteism, unde „totul este Dumnezeu, şi Dumnezeu este totul”, sau la teoria că: „toate fiinţele cereşti sunt veşnice, chiar şi îngerii nu au început” aşa cum susţin unii!!!

Toate aceste teorii, nu sunt altceva decât planul lui Satan, ca să-şi găsească „scuze” pentru mândria lui sau să-şi uşureze vina pe care o are!!!

Dar satan nu a reuşit să-şi ducă planul la îndeplinire, chiar dacă a creat un alt Isusun alt duh (2Corinteni 11:4), şi majoritatea oamenilor se închină la ei, şi îi urmează. Totuşi Dumnezeu, totdeauna a avut o rămăşiţă credincioasă (Romani 9:27), o turmă mică (Luca 12:32), care a păstrat adevărul şi nu s-a lăsat târăt de satan în aceast plan diabolic.

Trinitatea este un instrument al satanei, toţi care se închină la trinitate fac voia Lui, şi îi oferă scuză pentru căderea Lui în mâdrie, şi se fac părtaşi la vina Lui oferindu-i o scuză!!!

Fiul lui Dumnezeu nu este onorat prin învăţături false despre El, iar unde nu este adevărul nu este nici Duhul Sfânt, care învaţă adevărul!!!

Dragi fraţi sau prieteni ai Bibliei, care păstraţi credinţa curată şi nu v-aţi lăsat târât de curentul majoritar în direcţia lui satan şi planului său, să nu uitaţi: „că strâmtă este poarta, şi îngustă este calea cel ducând spre viaţă; şi puţini sunt cei ce o găsesc.” (Matei 7:14); Îndemnul pentru voi este ca în continuare: „să luptaţi pentru credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna”  (Iuda 1:3).