Ezechiel 1:15-21, GBV 2001: “Şi am văzut făpturile vii şi, iată, era o roată pe pământ lângă făpturile vii, pentru fiecare din cele patru feţe ale lor. Înfăţişarea roţilor şi alcătuirea lor era asemenea crisolitului; şi toate patru aveau o singură asemănare; şi înfăţişarea lor şi alcătuirea lor erau ca şi cum ar fi o roată în mijlocul unei roţi. Când mergeau, mergeau pe cele patru laturi ale lor: nu se întorceau când mergeau. Iar obezile lor erau înalte şi înfricoşătoare; şi toate patru aveau obezile lor pline de ochi de jur-împrejur. Şi când făpturile vii mergeau, roţile mergeau lângă ele; şi când făpturile vii se înălţau de la pământ, roţile se înălţau. Oriunde trebuia duhul să meargă, ele mergeau încotro trebuia duhul să meargă; şi roţile se înălţau odată cu ele, pentru că duhul făpturilor vii era în roţi. Când mergeau acelea, mergeau şi acestea; şi când stăteau acelea, stăteau şi acestea; şi când acelea se înălţau de la pământ, roţile se înălţau odată cu ele, pentru că duhul făpturilor vii era în roţi”.

 

Profetul Ezechiel în timp ce era în Babilon în captivitate lângă râul Chebar, a văzut o viziune cu un car ceresc ce era în mijlocul unui nor mare și un foc, asemănător cu cel care i-a condus pe israeliți în pustie (comp. Numeri 9:15-16, cu Ezechiel 1:4), și deasupra acelui nor și car cu patru roate de culoarea: crisolitului, topazului (verde) sau a berilului (Ezechiel 10:9, GBV 2001 n.s.), pline cu ochi, era o întindere ca safir pe aceea întindere era o Ființă cu înfățișare de om, dar având o culoare de aramă strălucitoare, care era gloria lui Iehova Dumnezeu (Ezechiel 1:26-28).

Profetul Ezechiel este trimis la fiii lui Israel și la națiuni să le vestească (profețească), tot ceea ce Iehova îi va spune (Ezechiel 2:3-4).

Garanția că preotul Ezechiel fiul lui Buzi era profet este faptul că L-a văzut pe Dumnezeu stând pe tron, și l-a auzit trimițându-L cu mesaje profetic la Israel și la națiuni (Numeri 12:6).

Lucrarea și misiunea profetului Ezechiel era sub semnul și domnia puterii (arama strălucitoare) și a vieții carul cu roți de culoarea crisolitului (verde), conduse de Spiritul de viață.

Misiunea lui Ezechiel nu a fost ușoară, situația lui Israel din captivitate, idolatria, spiritul morții, deznădejdea, pentru toate acestea era de nevoie de putere și viață.

De aceea însuși de la început, Ezechiel vede carul lui Dumnezeu, și faptul că făpturile vii sau heruvimii (Ezechiel 10:20), se mișcă în funcție de călăuzirea Spiritului de viață (Ezechiel 1:20-21).

Trebuie ca înainte de a dezvolta această învățătură pentru noi, să facem precizarea că în Ezechiel 1:20-21, GBV 2001, traduce astfel: Oriunde trebuia duhul să meargă, ele mergeau încotro trebuia duhul să meargă; şi roţile se înălţau odată cu ele, pentru că duhul făpturilor vii era în roţi. Când mergeau acelea, mergeau şi acestea; şi când stăteau acelea, stăteau şi acestea; şi când acelea se înălţau de la pământ, roţile se înălţau odată cu ele, pentru că duhul făpturilor vii era în roţi”.

Oare se referă textul la spiritul făpturilor vii, sau la Spiritul Sfânt, mai exact la Spiritul de viață în acesta pasaj?

Textul pare să se contrazică, acum Duhul Sfânt le călăuzea pe roți sau duhul făpturilor vii?

Singura precizare despre ce duh este vorba, este în v.21, când se spune: „duhul făpturilor vii”, însă o verificare a textului ebraic, indică că expresia: „ruah chai” are ca sens fie Spirit de viaţă, fie vieţuitoare, făptură vie, căci „chai” înseamnă: viaţă, vieţuitoare, adică creatură vie (chai = vieţuitoare, Ezechiel 1:5).

Aceiaşi expresie: „ruah chai”, apare şi în Geneza 7:15; Geneza 7:22, unde traducători au tadus-o cu „Duh de viaţă”. De ce să nu aibă şi în Ezechiel acest sens? Şi astfel Duhul sau Spiritul care cârmuia făpturile vii şi roţile, nu era altul decât: Spiritul de viaţă, adică un Spirit ce provine din Spiritul Sfânt, și care are rolul de a da viață, a menține viața, chiar prin conducerea făpturilor cerești!

Este interesant că GBV 2001, recunoaște la n.s. o astfel de posibilitate la v.20, când spune: „Sau duhul de viaţă”. La fel și alte traduceri introduc chiar în text:

Biblia ortodoxă traduce: căci duh de viaţă era în roţi”.

Versiunea Biblia Anania: căci duh de viaţă era în roţi”.

Biblia catolică: „fiindcă Duh de viaţă era în roate”.

Fiindcă Ezechiel cu Israelul era în captivitatea babiloniană, dar atacurile babilonienilor nu au încetat, căci în timp ce el face lucrarea profetică Ierusalimul tocmai a fost lovit de babilonieni (Ezechiel 33:21), ei erau sub domnia morții (Ezechiel cap. 33), de aceea, încă de la începutul misiunii profetului lui Ezechiel, el trebuia să vadă: gloria sau reprezentarea lui Dumnezeu de culoare roșie, ca arama strălucitoare ce indica puterea Lui, și care conducea carul ceresc prin Spirit de viață, prin el conducea făpturile vii, și roțile.

În mod asemenănător, și noi în pustie, unde suntem este nevoie să urmăm norul, prezența lui Dumnezeu fiind conduși de Spiritul de viață.

Iubite cititor, te conduce și îndrumă spiritul de viață în închinare, post, dărnicie, lucrarea spirituală, dar și în domeniile fizice ale vieții?

Doar așa vei birui în pustie până vei ajunge în țara promisă, fiind condus de Spiritul de viață!

Cum să fii călăuzit de suflarea de viață, citește: Trăieşti tu în acord cu suflarea de viaţă ?