Matei 12:43-45, SCC: “Iar când spiritul necurat are să iasă din om, umblă prin locuri fără ape, căutând odihnă, şi nu găseşte.Atunci zice: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieşit; şi venind, o găseşte neocupată, fiind măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu sine alte şapte spirite, mai rele decât el; şi intrând, locuiesc acolo. Şi se face starea din urmă a omului acela, mai rea decât cea dintâi. Aşa va fi şi cu generaţia aceasta cea rea”.

 

Generația din timpul lui Iesus, avea o curățenie de suprafață, ei urmau exemplul liderilor religioși din acel timp, descriși de Domnul Iesus în Matei 23:5-7, SCC: Iar toate faptele lor le fac pentru a fi văzuţi de oameni; pentru că lăţesc filacteriile lor, şi măresc ciucurii. Le place însă locul dintâi în sinagogi, şi saluturile în pieţe; şi să fie chemaţi de oameni: „Rabi”.

Pe această generație din timpul Lui (Matei 12:39-42) o avertizează Iesus Christos, că este în pericolul ca starea ei spirituală să devină mai rea, lucru pe care îl ilustrează prin acest exemplu din Matei 12:43-45: “Iar când spiritul necurat are să iasă din om, umblă prin locuri fără ape, căutând odihnă, şi nu găseşte. Atunci zice: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieşit; şi venind, o găseşte neocupată, fiind măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu sine alte şapte spirite, mai rele decât el; şi intrând, locuiesc acolo. Şi se face starea din urmă a omului acela, mai rea decât cea dintâi. Aşa va fi şi cu generaţia aceasta cea rea”.

Domnul Iesus descrie ce se întâmplă când un spirit necurat iese dintr-un om, principiu aplicabil și la o generație sau grup de oameni, și anume: demonul “umblă prin locuri fără ape, căutând odihnă, şi nu găseşte”. Acel loc fără apă este abisul (Apocalipsa 9:1-3), crezând că dacă merge în abis în adâncul locuinței morților va fi departe de fața lui Dumnezeu și se va putea odihni de mânia Lui (comp. cu Psalm 139:7-9).

Dar mânia lui Dumnezeu este și în adâncul locuiței morților, de aceea demonul se întoarce își revizitează după un timp casa, care este corpul omului, și venind în fosta sa casă, dacă o găsește mărturată (eliberată de demoni), împodobită (acțiuni religioase exterioare ca ale fariseilor), însă: NEOCUPATĂ (lipsită de Spiritul Sfânt care să o umple), acel demon merge “şi ia cu sine alte şapte spirite, mai rele decât el; şi intrând, locuiesc acolo. Şi se face starea din urmă a omului acela, mai rea decât cea dintâi”.

Astfel acel om devine mai demonizat ca înainte de a se produce schimbarea și eliberarea temporară, el devine mai rău ca și când a fost în lume (Efeseni 2:12).

Această situație este valabilă pentru oricine și în prezent!

Astfel oamenii religioși, care își mătură casa și și-o îmbodobesc, prin acțiuni religioase, prin învățături, seminari, conferințe, programe de cult, dar care nu o umplu cu Spiritul Sfânt, căci corpul nostru trebuie să devină templul Spiritului Sfânt (1Corinteni 6:19). Iar Dumnezeu dă Spiritul Sfânt celor care ascultă de El (Fapte 5:32). Doar ascultarea de Dumnezeu care implică ascultarea de legea lui Christos, cu peste 100 de porunci, dar și ascultarea de călăuzirea divină (Romani 8:14), duce la a fi plini cu Spiritul, ca demonii să nu mai aibă loc în noi, așa cum Domnul și Învățătorul nostru a spus în Ioan 14:30, SCC: “Nu voi mai vorbi multe cu voi; pentru că vine conducătorul lumii. Dar în Mine nu are nimic”. Este aceasta și ținta ta, ca satan să nu aibă nimic în tine?

Pe când o viață trăită fără a umbla în Spiritul (Galateni 5:16) duce la o demonizare mai mare!

Voința lui Dumnezeu este ca noi nu doar să ne eliberăm de demoni, ci să ne păstrăm permanent eliberarea prin umplerea cu Spirit Sfânt, așa cum a spus Pavel în Efeseni 5:17-20, SCC: De aceea, nu fiţi fără minte; ci pricepeţi care este voinţa lui Iehova, şi nu vă îmbătaţi cu vin, în care este destrăbălare; ci, fiţi umpluţi cu Spirit, vorbind între voi cu psalmi şi cu cântări de laudă şi cu cântări spirituale, cântând şi lăudând pe Iehova în inima voastră, mulţumind totdeauna pentru toate lui Dumnezeu şi Tată, în Numele Domnului nostru Iesus Christos”.

Iubite cititor, analizează-te: Cauți permanent de a fi umplut cu Spiritul, ca demonii să nu mai aibă loc în tine? Și apoi fiind umplut de Spirit, umbli tu în Spiritul Sfânt? Ești tu condus de Spiritul lui Dumnezeu?  Dacă nu, starea ta va deveni “mai rea decât cea dintâi”, și nu te așteaptă atunci decât judecata divină și pedeapsa veșnică (Ezechiel 18:24-26; 2Petru 2:20-22), căci ai respins Spiritul blând a lui Dumnezeu care ți-ar fi dat viață!