Între anii 1693 şi 1698 între menoniţi elveţieni şi cei din sudul Germaniei a avut loc o mare ruptură. Urmându-l pe Iacob Amman, menoniţi din Alsacia şi o parte din cei din Elveţia, au creat mişcarea Amish.

 

Doctrină:

Atât menoniții cât şi gruparea ce s-a desprins din ei: Amish cred într-un Dumnezeu veșnic existent ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Această doctrină nu este învăţătura Bibliei despre Dumnezeu, ea este preluată din catolicism.

Biblia învaţă că Dumnezeu este doar Tatăl (Ioan 17:3; 1Corinteni 8:5,1Corinteni 8:6).

Pentru mai multe informaţiivezi articolu: De unde provine doctrina menonită despre trinitate?

Apoi ei declară „credinţa în Isus Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu, care a murit pe cruce pentru păcatele lumii”.

Întrebarea care se ridică este: Cum poate Isus să fie Însuşi Dumnezeu, dar în acelaşi timp să fie Fiu a lui Dumnezeu?!? Fiul cuiva nu poate fi acel cineva?!?

Isus dacă este Fiu, atunci nu este etern! Căci dacă este etern atunci nu este Fiu!!! Apoi Dumnezeu nu moare! Dacă Isus a murit atunci El nu este Dumnezeu, ci o altă fiinţă!!!

Conform Bibliei cel care a murit pentru oameni nu este Dumnezeu; ci, omul Isus Cristos (1Timotei :25,1Timotei :6), născut din Tatăl în început, ca fiinţă divină, dar când a venit pe pământ s-a dezbrăcat de divinitatea Sa – Filipeni 2:5-11.

Ei cred că mântuirea este prin har, prin credința în Hristos, un dar gratuit acordat de Dumnezeu pe cei care se pocăiesc și cred.

Credinţa mântuitoare însă nu este un „dar”, ci vine din inimă (Romani 10:9,Romani 10:10). Astfel „darul credinţei” care i-a „mântuit” pe Amish este un dar nebiblic!!!

Apoi accentul lor este pe separare, în opinia lor pe „separarea de lume”, în realitate nu este o separare de lume; ci, a trăi într-o lume de acum 100-300 de ani, dar care este tot lumea lui satan!!!

Un verset citata adesea de ei este Romani 12:2. Fără a înţelege acest verset, ei au făcut un manual de reguli  numit “Ordnung” după care trăiesc Amish. Acesta reglementează viaţa lor publică şi privată.

Însă Romani 12:1,Romani 12:2, pune accentul pe raţiunea şi mintea fiecărui creştin, care singur, trebuie să deosebească voinţa sfântă a lui Dumnezeu, nu altcineva să le facă manual cu reguli!!!

O parte din reguli vin din tradiţia fiecărei comunităţi, trasmisă prin lideri. Episcopul (liderul) al unei comunități Amish (județ) stabilește regulile de conduită admise pentru districtul său.

Unii episcopi sunt mai indulgenţi decât alţii, ca şi cum ar fi mai multe credinţe, mai multe norme sfinte!!!

Un exemplu de tradiţie este interzicerea de a face fotografii. Argumentul lor este Exod 20:4.

Însă textul se referă la a crea un obiect de închinare! Căci Însuşi Dumnezeu a poruncit pictarea heruvimilor în tabernacol şi templul din Ierusalim (Exod 26:1,Exod 26:8; 1Regi 6:29,1Regi 6:32).

Heruvimii nu era un obiect al închinării, astfel ei au fost făcuţi de oamenii lui Dumnezeu, chiar la porunca lui Dumnezeu (Exod 25:18).

Amish, dintre care majoritatea locuiesc în Statele Unite ale Americii, refuză să ia parte la jurăminte, vot, sau de a efectua serviciul militar.

Dar pe lângă aceste lucruri bune, ei au căzut în extrema de a evite tehnologia modernă și facilitățile moderne.

Ei folosesc caii şi căruţele, dar mai mult de atât, susţin că a poseda vreo maşină este păcat!!! La fel şi folosirea electricităţii, telefoanelor, internetului.

Obligatoriu bărbaţii poartă barbă şi pantaloni cu nasturi în loc de fermoare.

Femeile poartă capul acoperit și rochii prinse cu ace de siguranţă.

Unde găsim aceste reguli în Biblie?!?

 

Închinarea lor:

Amish au servicii bisericești în propriile case.

Ca și în comunitățile menonite, Amish celebra Sfânta Împărtășanie două ori pe an și practica spălării picioarelor.

Biblia învaţă că primi creştini, luau în primi ani zilnic cina (Fapte 2:42-46), iar ulterior când nu au mai trăit în comun, în fiecare dumincă serveau cina Domnului, în ziua întâi a săptămânii (Fapte 20:7).

Servicii religioase Amish se desfășoară într-un dialect germană. Copiii învață limba engleză la școală.

Servicii religioase se țin pe bază de rotație în case de tip familial și hambare. Un vagon mare, umplut cu bănci pentru serviciul și feluri de mâncare și produse alimentare pentru masa care urmează, va fi de multe ori tras de proprietate al gazdei.

Utilizarea instrumentelor muzicale nu este permisă într-un serviciu de biserică Amish sau în orice moment, așa cum se consideră lumești și în zadar.

Însă a considera instrumentele muzicale ca fiind: “lumești și în zadar”, însemnă a înjosi sfinţi din cer care cântă la instrumente - Apocalipsa 5:8,Apocalipsa 5:9; 15:2!!!

Domnul Isus în Matei 11:17 (GBV 2001), îşi descrie lucrarea prin cuvintele: «V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat», astfel El nu a fost împotriva instrumentelor de cântat!

Primii creştini cântau din Psalmii Scripturilor ebraice (Efeseni 5:19; Coloseni 3:16), în Biblia ebraică, această carte poartă numele Séfer Tehillím, care înseamnă „Carte de laude“, sau simplu, Tehillím, adică „Laude“. Titlul „Psalmii“ provine din Septuaginta, unde este folosit cuvântul Psalmói, care face referire la cântările intonate cu acompaniament muzical. Psalmii sunt cântări sau poeme sacre prin care i se aduce laudă şi închinare lui Dumnezeu. Conform cu LS Lexicon: Psalmi însemnă cântări cântate la harfă, iar conform cu Thayer Lexicon: însemnă cântări ce foloseşte instrumente cu coarde. Deci primi creştini care cântau din Psalmii conform cu Efeseni 5:19; Coloseni 3:16, aceasta implica instrumentele de acompaniament!!!

 

Diferenţa dintre Amish şi Creştini:

Membrii Amish urmează oamenii, atât pe Iacob Amman, cât şi pe alţi lideri locali care stabilesc reguli, fără a fi mandataţi în acest sens de Domnul Isus!!!

În contrat, creştinii Îl urmează pe Cristos şi legea Lui scisă în inimile noastre şi în Scripturile Creştine (Noul Testament).

Niciodată Domnul nu ne-a poruncit un set de culori pentru haine, o nuanţă de culoare obligatorie pentru căruţă, etc.

A nu fi întinat de lume, a nu face parte din lume, nu însemnă a nu folosi anumite maşini, sau aparate!!!

Şi tipul acela de căruţe folosite de ei, de tractoare vechi, au fost cândva în lume!

Mulţi cred că pot ieşi din lume prin metoda izolării, rupţi de societate.

Însă creştinii trebuie să fie lumini în lume, de aceea lumina faptelor noastre bune de zi cu zi, nu trebuie puse sub o baniţă, deci nu trebuie să ne retragem în munţi sau în altă parte; ci, tocmai trebuie să ne arătăm virtuţile în mijlocul lumii corupte, fiind o mărturie pentru ei (Matei 5:14-16).

Noi putem să nu facem parte din lume, prin faptul că nu vom gândi, vorbi, acţiona, ca cei din lume, ei acţionează sub impulsul duhului lumii, noi vom acţiona sub impulsul Spiritului Sfânt, care este mai mare decât duhul lumii (1Ioan 4:4; 1Corinteni 2:12; Efeseni 2:1-6).

Scriptura este cea care ne descoperă care sunt faptele lumii ce trebuie ocolite, şi nu regulile Amish; ci, alte reguli ale înţelepciuni divine!

Astfel, oamenii pot ieşi din lume, doar fiind înviaţi împreună cu Cristos în locurile cereşti (Efeseni 2:1-6)!

Astfel, creştinii chiar dacă cu corpul sunt pe pământ, totuşi ei nu fac parte din lume, pentru că nu gândesc ca ea, nu vorbesc ca ea, nu fac faptele ei, ei au alte valori şi principii (Ioan 15:18,Ioan 15:19; Matei 6:33).

Credincioşii prin naşterea din nou, sunt transferaţi în Regatul lui Cristos (Coloseni 1:13), smulşi din această epocă (Galateni 1:4), aducând roadă pentru Dumnezeu, deoarece am fost făcuţi părtaşi la natura divină şi am fost eliberaţi de stricăciunea din lume ce izvorăşte prin poftă (Coloseni 1:10; 2Petru 1:4).

De fapt, nu poţi birui lumea, dacă nu eşti născut din Dumnezeu, doar prin credinţă şi prin naşterea din Dumnezeu putem birui lumea (1Ioan 5:4). Un om născut din Dumnezeu, nu va mai practica păcatul, pentru că sămânţa lui Dumnezeu adică Spiritul Sfânt din el, îi va semnala prezenţa ispitei şi a păcatului, dându-I putere să biruiască (1Ioan 3:9).

O dată ce comunintatea amish nu este născută din Dumnezeu, nefiind botezaţi în Numele lui Isus (Fapte 2:38; 19:5), neexperimentânt o naştere din nou autentică din apă şi Spirit (Ioan 3:3-5). Ei crezând într-o naştere prin darul credinţei, ceea ce este o teorie nebiblică!

Adevăraţii creştini sunt în Cristos şi sub domnia Lui, nu mai sunt în lume şi nici sub domnia stăpânitorului acestei lumii (Ioan 17:14-17). Iar sâmânţa divină, Spiritul Sfânt din ei (nu regulile omeneşti amish) îi va călăuzi şi sfătui să se ferească de lume!!!

Spiritul se va folosi de Cuvintele din Scriptură. De pildă, Domnul ne-a dat principiul modestiei şi al cuviinţei (1Timotei 2:9; 1Petru 3:3), care să vină din inima noastră şi din conştiinţă (1Timotei 1:5), liderii Aish uzurpă dreptul lui Cristos de a conduce, stabilind ei porunci pentru oameni.

Cristos este capul oricărui bărbat (1Corinteni 11:3), fiecare bărbat este învăţat şi călăuzit de El, de Învăţătorul şi Păstorul Isus, iar toţi bărbaţi din adunare sunt fraţi (Matei 23:8-11).

Chiar dacă Dumnezeu a rânduit în adunare: apostoli, profeţi, păstori-învăţători şi evanghelişti (Efeseni 4:11; 1Corinteni 12:28), aceştia vor sfătui biblic, nu prin reguli omeneşti. Iar ei au adeverirea miraculoasă că sunt cu adevărat lucrători ai lui Dumnezeu – 2Corinteni 12:12; Iacob 5:14-16.

La Amish „capul” şi „păstorul” lor sunt oamenii ce susţin un stil de viaţă vechi de sute de ani, şi pe deasupra şi inconsecvent!!! Pe care nicăieri în Biblie, Dumnezeu nu-l porunceşte şi nici adevereşte!!!

Exemple:

De pildă ei lucreză cu tractoare cu roţi de fier, dar nu cu tractoare noi cu roţi de cauciuc!!!

Sau acceptă să folosească maşina vecinului, dar ei nu au voie să aibă maşină!!!

Pot avea telefon în faţa casei sau la firmă, dar nu în casă!!!

Câte inconsecvenţe!!!

 

Ei sunt ca fariseii despre care Domnul a spus:

„Vai de voi, călăuze oarbe, care spuneţi: «Oricine va jura pe templu nu este nimic; dar oricine va jura pe aurul templului este dator»! Nebuni şi orbi! pentru că ce este mai mare, aurul, sau templul care sfinţeşte aurul? Şi: «Oricine va jura pe altar nu este nimic; dar oricine va jura pe darul care este deasupra lui este dator». Nebuni şi orbi! pentru că ce este mai mare, darul, sau altarul care sfinţeşte darul? Deci cine jură pe altar jură pe el şi pe toate câte sunt deasupra lui. Şi cine jură pe templu jură pe el şi pe Cel care locuieşte în el. Şi cine jură pe cer jură pe tronul lui Dumnezeu şi pe Cel care stă pe el. Vai de voi, cărturari şi farisei, făţarnicilor! pentru că daţi zeciuială din mentă şi din anason şi din chimion şi aţi lăsat deoparte cele mai grele lucruri ale legii: judecata şi mila şi credinţa; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute. Călăuze oarbe, care strecuraţi ţânţarul, dar înghiţiţi cămila! Vai de voi, cărturari şi farisei, făţarnicilor! pentru că voi curăţaţi exteriorul paharului şi al farfuriei, dar în interior sunt pline de jefuire şi de necumpătare. Fariseu orb! curăţă întâi interiorul paharului şi al farfuriei, pentru ca şi exteriorul lor să fie curat”Matei 23:16-26,  GBV 2001.