Mulţi oameni citesc Biblia, unii o citesc regulat, dar fie nu o înţeleg, fie nu o împlinesc, ei nu au părtăşie cu Cel care a inspirat Biblia! Motivele sunt că ei au o citire superficială, fugară, doar împlinesc o datorie (un program de citire), ei nu se hrănesc cu adevărat din Scripturi! Ei se mulţumesc cu o viaţă religioasă superficială!

Un om poate să-şi de-a seama dacă modul lui de a citi Biblia este defectuos sau nu, întrebându-se:

Ce ai făcut cu versetele care nu le înţelegi? Ai trecut mai departe cu cititul sau te-ai rugat şi ai făcut cercetări, ai căutat faţa Tatălui ceresc, până când acele versete s-au limpezit?!? Rugăciunile tale, reflectă Cuvântul lui Cristos, spiritul lor este Spiritul lui Cristos, vocabularul tău de închinare de rugăciune este unul biblic sau firesc (carnal)? Gândirea ta când i-a decizii, se gândeşte la principiile biblice, la poruncile ce au legătură cu situaţia în care eşti, sau pur şi simplu urmezi ceea ce crezi TU că este mai bine?!?Când dai de vereste pe care ştii că nu le-ai împlinit sau porunci care le-ai încălcat, ce faci? Analizează-te? Mergi mai departe uitând ce ţi-a arătat oglinda (Iacob 1:22-25)? Sau îţi faci planuri de schimbare şi le împlineşti, pentru a repara, pentru a schimba acele părţi din viaţa ta ce trebuie puse sub ascultarea de Cuvânt?

Dacă din aceste întrebări, ţi-ai dat seama că ai citit Biblia dar cu prea puţin folos, i-a aminte la următoarele sfaturi ce te vor ajuta să creşti, în a studia Biblia cu maxim de foloase!

 

I. Citirea Bibliei cu folos:

Ca citirea Biblia să fie „de folos”, aşa cum este scopul ei (2 Timotei 3:16, SCC), în primul rând, trebuie să înţelegi scopul pentru care citeşti Biblia!

1. Primul scop al citirii ei este: Cunoaşterea Bibliei şi memorarea ei.

Domnul Isus a promis că Spiritul Sfânt le va aduce aminte discipolilor lui Isus: Cuvântul Lui (Ioan 14:26). Spiritul aduce aminte, dar dacă un om nu are o cunoştinţă a Bibliei în minte, nu va avea ce să-i aducă aminte! De aceea e nevoie ca: „...aceste cuvinte, pe care ţi le poruncesc astăzi, să fie în inima ta.
Şi să le întipăreşti în fiii tăi şi să vorbeşti despre ele când şezi în casa ta şi când mergi pe drum şi când te culci şi când te scoli. Şi să le legi ca semn pe mâna ta şi să-ţi fie ca fruntare între ochii tăi.
Şi să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale.
Deuteronom 6:6-9, GBV 2001.

Apoi trebuie:

2. Înţelegerea Bibliei. Nu e suficient să citeşti dacă tu nu înţelegi, atunci este ca şi cum ai citi degeaba (comp. cu 1 Corinteni 14:8-11). Tu trebuie să înţelegi ceea ce citeşti, doar aşa vei citi Biblia cu folos! – Matei 13:23.

 

II. Cum să înţeleg Bibliei:

O condiţie importantă pentru a înţelege Scripturile, este călăuzirea Spiritului Sfânt (1 Corinteni 2:12; Romani 8:14). Iar călăuzirea o primesc cei care caută să înţeleagă cu inima, a căror inimă este întreagă pentru Dumnezeu (Daniel 10:12; Matei 22:37; Luca 8:15; 2 Regi 20:3; 1 Cronici 29:19). Domnul Isus a precizat un principiu clar despre învăţătură: Dacă cineva are să vrea să facă voinţa Lui, va cunoaşte despre învăţătură...”Ioan 7:17 SCC. Dacă doreşti să împlineşti voinţa divină, atunci vei cunoaşte adevărul, căci vei umbla după el cu o inimă sinceră! Îl vei căuta ca pe o comoară ascunsă (Proverbe 2:1-5), iar cine caută găseşte (Matei 7:7).

Pe lângă aceaste condiţii, sfaturile parctice de înţelegere a bibliei sunt:

1. Pentru a putea împlini Scripturile, este nevoie să te rogi din inimă pentru înţelepciune (Iacob 1:5).

2. Citeşte o traducere a Bibliei cât mai exactă. Foloseşte o singură versiune apoi în citirea ta.

3. Citeşte Biblia cu notiţe! a) Fă-ţi un caiet unde să-ţi notezi versetele care îţi arată lucrurile ce trebuie să le schimbi în viaţa ta, indiferent dacă este vorba de a împlini o poruncă, sau a lepăda un păcat, obicei greşit, o vorbire păcătoasă, o faptă nelegiută! b) Iar un al doilea caiet unde să-ţi notezi versetele ce nu le înţelegi. Ca apoi să afli înţelegerea lor.

4. Scopul citirii tale nu trebuie să fie împlinirea vreunui plan de citire a Bibliei, chiar dacă ai un plan de citire, scopul tău este când citeşti să înţelegi ceea ce citeşti! Planul de citire al Bibliei ar trebui să ţi-l de-a Domnul Învăţătorul prin Spiritul Sfânt, şi atunci când vei citi un capitol, acel capitol va fi profetic pentru tine, va fi ca un Cuvânt profetic pentru ziua respectivă, Domnul Îţi va vorbi şi vei vedea că ceea ce citeşti se împlineşte!

Apoi, pentru a înţelege, citeşte cu atenţie, în momente din zi când te poţi concentra, citeşte şi reciteşte dacă nu înţelegi! Pentru a prinde sensul vreunui verset, verifică contextul, citeşte cu atenţie contextul, de cele mai multe ori contextul ne ajută să înţelegem. Poţi verifica şi referinţele (trimiterile), dar nu uita că nu toate sunt corecte.

Întreabă-L pe Dumnezeu şi aşteaptă ca El să-ţi dea explicaţia, Domnul Isus a promis: „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide” (Matei 7:7, SCC).

În timp ce aştepţi explicaţia, tu caută, cercetează, sapă după adevăr, şi roagă-te sincer – Proverbe 2:1-5, şi Tatăl ceresc se va putea folosi de unele informaţii din cercetările tale, care îţi vor străpunge inima, şi te vor ajuta să înţelegi. Foloseşte-ţi mintea (Apocalipsa 17:9), meditează, gândeşte-te la variante de interpretare, reflectă mult pentru a înţelege, schiţează-ţi contextul în minte. 

Un liant între înţelegerea Bibliei şi trăirea Bibliei este rugăciunea!

 

III. O viaţă de rugăciune izvorâtă din Biblie:

Tu nu trebuie să te rogi doar înainte de citire ca să înţelegi Scripturile, ci şi după citire ca să te căieşti de păcatele ce le-ai observat prin citirea Bibliei, dar şi să primeşti putere ca să aplici în viaţa ta ce ai citit! Foloseşte fraze din Biblie când te rogi, pentru a fi ajutat spre a împlini, spre a-i aminti cerului promisiunile divine. Spre a cere uşi sau oportunităţi de a predica Cuvântul, uşi de dărnicie, de milostenie, etc.

Capitolul care l-ai citit pune-l pe „rime de rugăciune”, foloseşte sfaturile, evenimentele, principiile, ce le-ai citit ca o schiţă de rugăciune, să dau câteva exemple:

Matei 7:1-5 (SCC): Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi! Deoarece, cu care judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu care măsură măsuraţi, vi se va măsura. De ce însă vezi paiul cel din ochiul fratelui tău, dar nu observi bârna din ochiul tău? Sau, cum vei zice fratelui tău: lasă să scot paiul din ochiul tău; şi iată! Bârna este în ochiul tău? Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea clar să scoţi paiul din ochiul fratelui tău”.

Acest text îl folosim ca schiţă de rugăciune:

Tată din ceruri, prin Domnul Cristos Te laudă că Tu eşti Judecătorul, Tu eşti în drept să judeci şi o vei face prin Fiul Tău, ajută-mă să nu judec, inima mea să fie îndreptată spre a ajuta oamenii, a vedea partea bună din semenul meu, ajută-mă să fiu drept şi milos, căci ştiu că cu măsura cu care voi măsura cu aceea mi se va măsura. Tată, dă-mi înţelepciune să mă judec pe mine însumi ca să-mi văd bârna sau părţile rele ce trebuie schimbate, ajută-mă să nu fiu făţarnic, să cer altora lucruri pe care eu nu le fac, îţi mulţumesc că mă asculţi şi mă ajuţi să împlinesc sfatul Fiului Tău, din Evanghelie, amin.

Un alt exemplu:

Faptele Apostolilor 14:1-7 (SCC): „Apoi, În Iconia, ei au intrat împreună în sinagoga iudeilor; şi au vorbit astfel încât o mulţime mare de iudei şi de greci, au crezut. Dar iudeii cei necredincioşi, au întărâtat şi au înrăit sufletele naţiunilor împotriva fraţilor. Deci au rămas destul de mult timp, vorbind cu îndrăzneală pe: Domnul, Cel adeverind cuvântul harului Său; dând să fie făcute semne şi minuni prin mâinile lor. Dar mulţimea cetăţii s-a împărţit; şi unii erau împreună cu iudeii, iar unii împreună cu apostolii. Dar când s-a făcut o agitaţie violentă a naţiunilor şi a iudeilor împreună cu conducătorii lor ca să îi insulte şi să îi ucidă cu pietre; dându-şi seama, au fugit în cetăţile Licaoniei: Listra şi Derbe, şi în ţinutul din jur. Şi acolo binevesteau.”

Acest text îl folosim ca schiţă de rugăciune, de fapt orice text poate fi folosit ca schiţă de rugăciune indiferent dacă textul conţine istorie, porunci, cântări, etc.:

Stăpâne, ajută-ne să vestim credinţa ca şi Pavel, să vorbim cu îndrăzneală prin Spiritul Sfânt, adaugă Tu suflete la numărul nostru aşa cum ai adăugat în primul secol, dă-ne putere să facem semne şi minuni pentru a adeveri Cuvântul Tău, şi chiar dacă avem împotrivitori, dă-ne înţelepciune ce să facem, să răbdăm, să fugim ca Pavel în altă parte unde oamenii ne vor asculta. Te rugăm călăuzeşte-ne să binevestim oamenilor, să le predicăm evanghelia, te rugăm în Numele lui Isus, amin.

Un alt exemplu:

1 Tesaloniceni 5:16 (SCC): „Bucuraţi-vă totdeauna! Rugaţi-vă neîncetat! Mulţumiţi pentru toate; pentru că aceasta este o voinţă a lui Dumnezeu, prin Christos Iesus, pentru voi. Nu stingeţi Spiritul! Nu dispreţuiţi profeţiile; cercetaţi toate, ţineţi ce este bun. Feriţi-vă de orice formă a răutăţii”.

Acest text îl folosim ca schiţă de rugăciune:

Tată te laud că vrei să învăţ să mă bucur întotdeauna încrezându-mă în Tine, chiar în încercări, ajută-mă să ajung la nivelul de a mă ruga neîncetat prin Spiritul, să am o inimă mulţumită care să poate să-Ţi mulţumească pentru toate şi pentru bune şi pentru rele din care învăţ, şi prin care mă desăvârşesc, ajută-mă să împlinesc această voie a Ta de a mulţumi pentru toate prin Fiul Tău. Ajută-mă să nu sting Spiritul, să nu dispreţuiesc profeţiile, punând raţiunea mea sau preferinţele mele desupra declaraţiilor Spiritului, dar în acelaşi timp fi cu mine să pot deosebi profeţiile bune de la Tine. Astfel primind sfatul Tău să pot să mă feresc de orice formă a răutăţii, fiind un singur spirit cu Domnul şi Capul meu, în Numele căruia te-am rugat, amin.

Chiar dacă cititm 2 sau 3 capitole pe zi, nu vom folosi tot materialul din text în rugăciune, ci doar eventual o parte din el, cea mai relevantă, pentru a transforma câteva versete într-o schiţă de rugăciune.

Dacă citim mai puţin, chiar un capitol mai scurt poate fi transformat în subiecte de rugăciune.

Să vedem în continuare:

 

IV. Împlinirea Bibliei:

Citind Biblia vei observa că anumite porunci nu le-ai împlinit, iar altele le-ai încălcat!

Cum observi asta imediat trebuie să-ţi dai toată silinţa (2 Petru 1:5), ca să împlineşti ce nu ai împlinit fără întârzire, căci trebuie să fim grabnici la ascultare (Iacob 1:19). Iar dacă ai înclăcat legea divină, din nou trebuie să fi grabnic la căinţă, şi apoi la a lepăda păcatul (Isaia 55:6; Proverbe 28:13; Faptele Apostolilor 3:19; 2 Petru 3:9). Azi dacă auzim glasul Lui trebuie să nu ne împietrim inima (Evrei 3:7-8).

Uneori este potrivit a face un plan de aplicare a adevărului! De pildă, ai aflat că trebuie să posteşti, îţi fixezi zile de post cât mai repede, chiar a doua zi, îţi faci un plan cu zile de post şi te ţii de el! Ţi-ai dat seama că trebuie să mărturiseşti pe Cristos, te gândeşti cum poţi să faci acest lucru, şi chiar îţi fixezi obiectivul să mărturiseşti la toţi (rude, vecini, prieteni), adevărul, şi te rogi pentru aceasta. Ai aflat că trebuie să citeşti Scripturile zilnic, îţi faci un plan ca zilnic să le citeşti. Ai aflat că trebuie să-ţi dai zeciuielile, cu primul salariu sau pensie, le vei da din dragoste şi cu credincioşie. Ai aflat că nu poţi să furi nici de la locul de muncă, de opreşti din acest păcat şi restitui ce ai furat.

Un alt ajutor în reţinerea adevărului şi împlinirea lui este:

 

V. Predicarea adevărului:

Este important ca un credincios, cum află un adevăr, un verset interesant, o relatare captivantă din Biblie, cum să o istorisească şi la alţii, să împărtăşească cu alţii ceea ce Domnul lor le-a vorbit prin Biblie, să predice adevărul, aşa va fi întipărit în mintea lui, dar va fi obligat aşa să-l şi trăiască. El nu mai poate predica una şi să trăiască alta, dacă nu vrea să fie dat de ruşine atât în faţa cerului, cât şi în faţa lumii!

Atunci când vorbim adevărul credinţa noastră se întăreşte şi suntem motivaţi să-l împlinim (comp. cu Proverbe 11:25).

Punând în practică toate aceste sfaturi, vei deveni un om al lui Dumnezeu desăvârşit şi cu totul pregătit pentru orice lucrare bună – 2 Timotei 3:16-17.