Tipărire

Matei 5:27-32, SCC: Aţi auzit că s-a zis: „Să nu comiţi adulter”.  Eu însă vă zic: Oricine, privind la o femeie ca să o poftească, deja a comis adulter cu ea în inima lui. Iar dacă ochiul tău cel drept te face să te poticneşti, scoate-l şi aruncă-l de la tine; pentru că îţi este de folos să piară unu din mădularele tale, şi să nu fie aruncat întreg corpul tău în gheena.  Şi dacă mâna ta cea dreaptă te face să te poticneşti, tai-o şi arunc-o de la tine; pentru că îţi este de folos să piară, unul din mădularele tale, şi să nu se ducă întreg corpul tău în gheena. Şi s-a spus: „care are să lase nevasta lui, să îi dea carte de despărţire”.  Dar Eu vă zic: oricine, lăsând nevasta lui, fără motiv de curvie, o face să comită adulter; şi care are să se însoare cu o lăsată, comite adulter”.

 

Dumnezeu a creat bărbatul şi femeia, pentru a fi o familie (Geneza 1:27; Geneza 2:18,Geneza 2:24). Dumnezeu a interzis adulterul și în vechiul legământ (Exod 20:14; Deuteronom 5:18) și Iesus îl interzice în Noul Legământ, dar mai mult decât atât, Dumnezeu prin Fiul Său merge mai departe în Noul Legământ și spune: „Oricine, privind la o femeie ca să o poftească, deja a comis adulter cu ea în inima lui”. De multe ori adulterul pleacă de la a privi și a pofti, ca și în cazul lui David cu Bat-Șeba (2Samuel 11:1-5), Noul Legământ previne adulterul interzicând și pofta care duce la adulter! Căci prima dată adulterul este în inima omului apoi este fizic!

Mai mult decât a interzice a pofti o femeie care nu îți este soție, Domnul și Învățătorul merge mai departe și ne învață: „Iar dacă ochiul tău cel drept te face să te poticneşti, scoate-l şi aruncă-l de la tine; pentru că îţi este de folos să piară unu din mădularele tale, şi să nu fie aruncat întreg corpul tău în gheena.  Şi dacă mâna ta cea dreaptă te face să te poticneşti, tai-o şi arunc-o de la tine; pentru că îţi este de folos să piară, unul din mădularele tale, şi să nu se ducă întreg corpul tău în gheena”.

La fel și apostolii au îndemnat să omorâm mădularele omului cel vechi căci la ele face referire Domnul, nu la ochi și mâini fizice: „Omorâţi deci mădularele voastre cele de pe pământ: curvie, necurăţie, pasiune, poftă rea, şi lăcomia care este idolatrie” (Coloseni 3:5, SCC). Noi trebuie să omorâm sursa păcatului: pofta din ochi, lipsa de înfrânare din mână, etc. Dar este mai de folos să scoatem omul cel vechi, mădularele lui manifestate prin pofte, decât să se ducă întreg corpul tău în gheena”, unde corpul moare și sufletul este chinuit etern (Matei 10:28; Apocalipsa 14:9-11).

Un alt mod de a ne feri de adulter, este însușirea normelor divine în ce privește căsătoria, despărțirea în căsătorie și recăsătorirea!

Astfel, Iesus continuă spunând: Şi s-a spus: „care are să lase nevasta lui, să îi dea carte de despărţire”.  Dar Eu vă zic: oricine, lăsând nevasta lui, fără motiv de curvie, o face să comită adulter; şi care are să se însoare cu o lăsată, comite adulter”.

Moise a permis divorțul din motive în care se găsea la soție ceva nepotrivit” (Deuteronom 24:1-3, GBV 2001). Însă Noul Legământ este superior vechiului și merge pe o cale perfectă nu pe una îngăduită de Dumnezeu, și astfel pe această cale ni se spune că doar motivul de curvie este cel ce dă dreptul la despărțire. Iar cine se căsătorește cu cea divorțată atâta timp cât îi trăiește soțul comite adulter (vezi și: Romani 7:2-3).

În contrast cu aceste norme înalte, cultele căsătoresc oameni la care le trăiește prima soție, și astfel încurajează la adulter, conform cu Marcu 10:11-12. Singurul drept de recăsătorie, fiind moartea partenerului - Romani 7:2-3.

A ne înfrâna poftele, a da morții mădularele omului cel vechi, și a respecta principiile căsătoriei ne va feri de adulter, care este un păcat grav și care duce la lacul de foc care arde cu pucioasă și astfel a nu moșteni Regatul lui Dumnezeu (1Corinteni 6:9-10).