Matei 5:21-22, SCC: Aţi auzit că s-a spus celor din vechime: „să nu ucizi!” Iar care are să ucidă va fi supus judecăţii.  Eu însă vă zic: oricine, fiind mâniat cu fratele său va fi supus judecăţii; iar care are să zică fratelui său: Raca, va fi supus Sinedriului; iar care are să zică: Nebunule va fi supus gheenei focului”.

În legea lui Moise dată lui Israel era porunca: „să nu ucizi” (Exod 20:13; Deuteronom 5:17), era o poruncă bună venită de la Dumnezeu pentru poporul Lui, și oricine ucidea era judecat și ucis (Deuteronom 19:21). Domnul Iesus exprimă legea Noului Legământ și spune că „oricine, fiind mâniat cu fratele său va fi supus judecăţii; iar care are să zică fratelui său: Raca, va fi supus Sinedriului; iar care are să zică: Nebunule va fi supus gheenei focului”. Dumnezeu prin Domnul Iesus dă o lege nou, superioară legii vechi și anume chiar a păstra mânia este demn de judecată, sau a spune fraților noștri de credință: Raca adică prostule, sau nebunule, toți cei care nu se căiesc vor avea parte de judecată și de pedeapsa „gheenei focului”.

Mânia, desconsiderarea fraților poate duce la crimă ca și în cazul lui Cain și Abel (Geneza 4:1-8). Discipolul lui Iesus iubit: Ioan fiul lui Zebedei exprimă în mod similar superioritatea poruncii Noului Legământ, care tratează cauza uciderilor, când învață în 1Ioan 3:15, SCC: „Oricine, urând pe fratele lui, este un ucigaş de oameni; şi ştiţi că orice ucigaş de oameni, nu are viaţă eternă rămânând în el”.

Noi trebuie să veghem ca să nu permitem mâniei, urii, vorbirii nepotrivite ca să nu cădem sub judecată; ci, să umblăm potrivit dragostei care caută binele fraților și aproapelui!