Matei 5:17-20, SCC: “Să nu consideraţi că am venit să desfiinţez legea sau profeţii; nu am venit să desfiinţez, ci să împlinesc. Pentru că adevărat vă zic: până nu are să treacă cerul şi pământul, nu are să treacă nicidecum vreo iotă sau liniuţă din lege până ce are să se îndeplinească toate. Deci care are să desfiinţeze unu dintre poruncile acestea cele mai neînsemnate şi are să înveţe aşa oamenii, va fi chemat cel mai neînsemnat în regatul cerurilor; dar care are să împlinească şi să îi înveţe, acesta va fi chemat mare în Regatul cerurilor. Pentru că vă zic: dacă dreptatea voastră nu are să întreacă cu mult pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, nicidecum nu aveţi să intraţi în Regatul cerurilor”.

 

Venirea lui Iesus prima dată pe pământ a fost și pentru a împlini profețiile din legea lui Moise și din cărțile profeților, El aici se referă la profețiile legii, și nu la poruncile legii, așa cum interpretează unii în mod eronat, căci legea ca porunci s-a abrogat la crucea lui Iesus prin moartea Sa conform cu Efeseni 2:11-18; Coloseni 2:14-17. Iar Biblia nu se contrazice!

Domnul le spune evreilor că nu a venit să desființeze profețiile legii și al profeților; ci, să le împlinească, de fapt “nu are să treacă nicidecum vreo iotă sau liniuţă din lege până ce are să se îndeplinească toate”.

Ca urmare a misiunii lui Iesus de a împlini profețiile, în mod similar discipolii lui Iesus mai ales cât mai era valabilă legea vechiului legământ, trebuiau să se asigura că nu distorsionează: poruncile din această lege, pentru că Iesus a avertizat: “Deci care are să desfiinţeze unu dintre poruncile acestea cele mai neînsemnate şi are să înveţe aşa oamenii, va fi chemat cel mai neînsemnat în regatul cerurilor; dar care are să împlinească şi să îi înveţe, acesta va fi chemat mare în Regatul cerurilor”.

A desființa vreo poruncă din pachetul de învățături date oamenilor, însemna să ajungă mic în Regatul cerurilor, pe când cineva care împlinea și învăța pe oameni toate poruncile va fi chemat mare în Regatul cerurilor pentru că el așa ar fi făcut și cu poruncile Domnului Iesus! Modul cum se raportau acei discipoli la legea lui Moise, denota modul cum urma să se raporteze la legea lui Christos! Cine era corect față de lege urma să fie corect și față de Noul Legământ, unde abaterea de la Evanghelie este și mai gravă ducând la pierderea vieții veșnice, nu doar la pierderea poziției de mare în Regat (Galateni 1:6-8; 1Corinteni 15:1-2; 2Ioan 1:9-11).

În contrat cu cărturarii și fariseii care interpretau după bunul plac Scriptura (Marcu 7:6-13), discipolii trebuiau să fie mai credincioși textului sacru și poruncilor, astfel ca ei să învețe corect legea lui Moise, iar ulterior legea lui Christos, devenind lucrătorii “care să nu se ruşineze, împărţind corect Cuvântul adevărului(2Timotei 2:15, SCC). De fapt Domnul a precizat că “dacă dreptatea voastră nu are să întreacă cu mult pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, nicidecum nu aveţi să intraţi în Regatul cerurilor”.

În zilele noastre la fel, mulți oameni se erijează în “învățători” religioși, în “pastori”, teologi, predicatori, etc. și care nu impart corect Cuvântul adevărului; ci, îi dau interpretări fie după bunul plac, sau după curentul religios pe care îl urmează, ca și fariseii, însă toți cei sinceri să nu uite că nu trebuie să fim ca cărturarii să ne bazăm pe înțelepciunea noastră (Proverbe 3:5-6); ci, să cerem înțelepciune și înțelegere de sus (Proverbe 2:1-5) și să căutăm călăuzirea Spiritului în înțelegerea Scripturilor căci numai prin Spiritul lui Dumnezeu putem cunoaște lucrurile lui Dumnezeu (Romani 8:14; 1Corinteni 2:12).