Proverbe 28:9, SCC: „Cine îşi întoarce urechea ca să n-audă legea – chiar şi rugăciunea lui este o urâciune”.

 

De pildă, nu poți cere: „Dumnezeule binecuvântează-mă”, însă tu să nu asculți de legea divină, dacă dorești binecuvântarea lui Dumnezeu (să fii cuvântat sau vorbit de bine în cer), tu trebuie să și asculți de legea Lui, doar așa vei fi binecuvântat (Deuteronom 28:1-14), și doar așa vei demonstra că tu nu faci rugăciuni doar cu buzele, ci din inimă (comp. cu Matei 15:8), căci tu acționezi în virtutea cererilor tale, sau crezi cadrul potrivit ca Dumnezeu să îți răspundă la rugăciuni!

 

O altă rugăciune desori rostită este: „Doamne iartă-mă”, unii rostesc această rugăciune din obișnuință, alții datorită educației lor religioase, alții pentru a-și consola conștiința, crezând că acesta e suficient, însă Scripturile arată modul cum Dumnezeu oferă iertarea pe baza căinței omului și a întoarcerii lui de la păcat spre Dumnezeu (Fapte 3:19), și această căință și întoarcere poate fi observabilă prin fapte, prin abandonarea păcatului, așa cum se spune în Proverbe 28:13, SCC: “Cine îşi acoperă fărădelegile nu va prospera, dar cine le mărturiseşte şi le părăseşte va căpăta dragoste”. Nu putem primi iertarea divină dacă nu părăsim păcatul care ne desparte de Dumnezeu (Isaia 59:1-2) și nu adoptăm un mod de viață pentru Dumnezeu în Christos (Romani 6:2-11).

 

O altă cerere pe care o fac oamenii: „Doamne vindecă-mă”, dar ei uită că păcatul a dus la boală (Psalm 32:1-5), și că ei trebuie să se căiască de păcat și să părăsească ascultarea de carnea păcătoasă, de păcat, și să ceară vindecare, mărturisindu-și sincer păcatul (Iacob 5:14-16), și părăsindu-l, trăind o viață prin credință și ascultătoare de Dumnezeu (Exod 15:26; Matei 8:5-11).

 

O altă dorință a oamenilor exprimată des, este: „Dumnezeule păzește-mă”!

Paza lui Dumnezeu ocrotirea Lui, se dă pe baza rămânerii pe terenul păzit de El, pe terenul ascultării, nu există pază pe terenul păcatului, nelegiuirii, neascultării! Dumnezeu avertizează prin Pavel în Efeseni 4:27, SCC: „nici nu daţi loc diavolului. În limba greacă pentru loc” este: tapon” de la „tapos”, care înseamnă: loc, teritoriu, teren, etc. Oamenii prin mânia lor, sau prin păcat ei fac un teritoriu pentru diavolul, acolo nu există protecție; ci, acolo este regatul lui!

Doar rămânerea cu credință în Dumnezeu, făcând din El adăpostul nostru suntem ocrotiți (Psalm 91). De asemenea, doar oamenii ascultători, cu frică de El, pot cere paza și ocrotirea divină, doar cei evalvioși se pot ruga Lui, așa cum se spune în Psalm 32:6-7, SCC se spune: “De aceea, orice evlavios să se roage Ţie la timpul când poţi fi găsit. Cu siguranţă, în potop de ape mari, acestea nu-l vor ajunge. Tu eşti adăpostul meu; Tu mă păzeşti de necaz, Tu mă înconjori cu cântări de salvare. Oprire”.

În Psalm 34:15-17, SCC, Dumnezeu precizează: “Ochii lui Iehova privesc spre cei drepţi şi urechile Lui sunt la strigătul lor. Faţa lui Iehova este împotriva celor care fac răul, ca să le şteargă amintirea de pe pământ. Cei drepţi strigă şi Iehova aude şi-i scapă din toate necazurile lor.

 

O altă rugăciune făcută de oameni: “Doamne dă-mi putere”, oamenii vor puterea divină, dar ei nu doresc să afle voința lui Dumnezeu pentru ei, ca să poată folosi aceea putere, pentru a împlini voința lui Dumnezeu, pe când Dumnezeu dă putere prin Spiritul Sfânt celor care ascultă de El (comp. Fapte 5:32 cu Efeseni 3:16).

Oamenii nu-L caută pe Dumnezeu, nu doresc înțelepciunea Lui, ei se bizuie pe puterea lor, pe mijloacele lor (Isaia 31:1), și de aceea nu au cum să primească puterea divină, dacă nu doresc: sfatul Lui și înțelepciunea divină! -  Proverbe 24:5.

 

Unii oameni cer: înțelepciune, cum ar fi: “Doamne dă-mi înțelepciune”, însă mulți doresc înțelepciune după ce au intrat anumite probleme nu înainte, și nu doresc înțelepciunea pentru gloria lui Dumnezeu; ci, pentru a trăi o viață egoistă, nu la una trăită prin credință și cu credincioșie față de Dumnezeu (Iacob 1:5; Tit 2:10).

 

Acestea sunt doar câteva exemple de rugăciuni făcute în general de oamenii care doresc să primească anumite lucruri de la Dumnezeu, dar fără ca ei să citească legea, să o cunoască, și să o împlinească, o astfel de rugăciune este o urâciune, Dumnezeu NU răspunde la rugăciunile unor oamenii care nu doaresc cu adevărat să primească: binecuvântare, iertare, vindecare, etc.!

Pentru că dacă oamenii ar dori cu adevărat aceste lucruri, ei s-ar sili să cunoască legea, pe baza cărora lucrează Dumnezeu (Coloseni 1:9-11).

Ca și un om care dorește să primească ajutor de la stat, el își însușește: metodele sau formele pe care trebuie să le facă pentru a primi ajutorul, un om care este în drept să fie ajutat, însă nu face formele legale, înseamnă că el nu dorește cu adevărat acel ajutor!

Însă noi care Îl iubim pe Dumnezeu, nu facem cereri care să nu fie în acord cu viețuirea noastră creștină, noi exprimăm cererile noastre în Christos, adică izvorâte din El și din comnuniunea cu El. Așa cum a spus Domnul: “Dacă aveţi să rămâneţi în Mine, şi cuvintele Mele au să rămână în voi; ceea ce aveţi să vreţi, cereţi, şi vi se va face” (Ioan 15:7).

Un temător de Dumnezeu face cereri în acord cu voința lui Dumnezeu (1Ioan 5:14) și cu ascultarea și silința lui față de legea lui Dumnezeu (Proverbe 28:9), el știe că rugăciunea trebuie să fie o reflecatare a vieții lui, a inimii lui care dorește să păzească poruncile lui Dumnezeu (Ioan 4:24; 1Ioan 5:3).