Oameni din unele grupări religioase cred că a fi logic, rațional, înseamnă a nu fi duhovnicesc, a nu avea credință, a nu-L urma pe Cristos, a merge pe calea lumii, a merge pe o cale fără credință!

Însă logica este folosirea minții într-un mod corect, într-un mod ordonat, potrivit, consecvent și temeinic! Toți oamenii folosesc logica în toate domenile vieții în măsura în care mintea fiecăruia s-a deprins la a judeca lucrurile logic, corect!

Biblia nu este împotriva folosirii minți, căci chiar prima poruncă din Matei 22:36-38, SCC, este: Învăţătorule! Care poruncă este mai mare în lege? Iar El i-a zis: Să iubeşti pe Iehova, Dumnezeul Tău în întreagă inimă a ta, şi în întreg sufletul tău, şi în întreagă mintea ta. Acesta este cea mai mare şi cea dintâi poruncă. Vezi și Luca 10:27. Deci iubirea noastră față de Dumnezeu și servirea Lui nu este fără rațiune, ba chiar trebuie să fie implicată toată mintea noastră, doar așa Îi vom fi plăcuți!

 

Ce este logica?

Conform cu Micul dicționar academic, ediția a II-a 2010, acesta definește cuvântul, „logică” astfel: Știință a demonstrației, al cărei obiect este stabilirea condițiilor corectitudinii gândirii, a formelor și

a legilor generale ale raționării corecteCapacitate de a gândi și: înțelegere, pătrundere…Raționament corect, consecvent și temeinic...

Deci logia este un mod de cântărire și judecată sănătos a lucrurilor, adică de a cântări un lucru pe baza a ceea ce se potrivește, a ceea ce este normal, a unor principii sau legi naturale, cum ar fi:

Principiul la orice efect există o cauză, și ceea ce seamănă omul aceea seceră (Galateni 6:7-8).

Principiul potrivirii, de pildă nu se potrivește ca vara să fie frig și zăpadă (Proverbe 26:1).

Sau a principiului consecvenței a avea o balanță corectă, nu a cântări un lucru cu o unitate de măsură și altădată a cântări același lucru, cu altă unitate de măsură, falsificată (comp. cu Proverbe 11:1; Proverbe 20:23).

Sau principiului succesiunii naturale, nu este logic de pildă, într-un an, ca iarna să fie înainte de vară (comp. cu Psalm 74:17), etc.

 

Credinciosul are nevoie de logică:

În viața spirituală creștinul are nevoie de logică, Domnul Iesus întreabă mulțimile de evrei în Luca 12:54-57, SCC: “Dar El le zicea şi mulţimilor: când aveţi să vedeţi un nor ridicându-se de la apus, îndată ziceţi: vine ploaie! Şi aşa se face.  Iar când vedeţi suflând de la miazăzi, ziceţi: va fi arşiţă! Şi se face. Făţarnici! Faţa pământului şi a cerului ştiţi examina, dar timpul acesta, cum de nu ştiţi examina? Dar de ce nu judecaţi şi din sinea voastră ce este drept?”

Oamenii în general din timpul Lui ca și din toate timpurile foloseau logica, ei cunoșteau anumite fenomene fizice și semnele prevestitoare ale lor, cum ar fi: “când aveţi să vedeţi un nor ridicându-se de la apus, îndată ziceţi: vine ploaie! Şi aşa se face.  Iar când vedeţi suflând de la miazăzi, ziceţi: va fi arşiţă!” Însă problema lor și a multora din prezent, este că ei nu folosesc logică și în domeniul spiritual, în viața lor spirituală, astfel Domnul îi mustră spunându-le: “Făţarnici! Faţa pământului şi a cerului ştiţi examina, dar timpul acesta, cum de nu ştiţi examina? Dar de ce nu judecaţi şi din sinea voastră ce este drept?”

Învățătorul Iesus a încurajat mulțimile la folosirea judecății, logicii, pentru ca fiecare să judece în sinea lor, înlăuntrul lor cu mintea și inima ceea ce este drept și aceasta să o urmeze, așa cum urmează semnele prevestitoare de vreme rea, așa să urmeze ceea ce este drept ca urmare a judecății logice pe tărâm spiritual!

 

Creștinii trebuie să aducă un serviciu sacru, rațional lui Dumnezeu:

Mai târziu apostolul Pavel îi îndeamnă pe creștinii din Roma astfel: “Vă îndemn deci pe voi fraţilor, prin îndurările lui Dumnezeu, să prezentaţi corpurile voastre: sacrificiu viu, sfânt, bine-plăcut lui Dumnezeu; el este serviciul sacru al vostru: raţional [logiken]. Să nu vă conformaţi epocii aceasta; ci, transformaţi-vă prin înoirea minţii voastre, pentru ca voi să deosebiţi care este voinţa lui Dumnezeu cea bună, şi bine-plăcută şi perfectă”Romani 12:1-2, SCC.

Astfel apostolul națiunilor, îi încuraja ca creștinii din Roma, datotiră îndurărilor lui Dumnezeu față de ei, ca ei să răspundă la această îndurare (milă) cu jertfe spirituale de mulțumire, adică ca ei să aibă corpuri sfinte, puse la dispoziție pentru sfințire și serviciu sacru, iar aceasta nu este fără folosirea logicii, a rațiunii; ci, sacrificiu corpurilor prin sfințire, duce la a-i da lui Dumnezeu un serviciu sacru: rațional, venit în urma transfomării vieții datorită înnoirii minții!

În limba greacă pentru „rațional este logiken” o formă a lui: „logikos”, care însemnă: logic, rațional, întelectual, etc.

În traducerea Noul Testament Traducerea Fidelă se traduce astfel: „el este serviciul vostru rațional la n.s. se explică la cuvântul, rațional: „sau: logic; intelectual; (în greacă: logikos)”.

În traducerea Noul Testament 1993, publicat de Christliche Literatur-Verbreitung (CLV) în 1993, se spune la Romani 12:1: “slujirea voastră înţeleaptă, iar la n.s. se explică: “Sau: slujbă inteligentă, logică, raţională, cu judecată (gr. logikos)”.

În Noul Testament Nitzulescu 1921, se traduce: “Vă îndemn dar, fraţilor, prin îndurările lui Dumnezeu, ca să înfăţişaţi corpurile voastre ca o jertfă vie, sfântă bine plăcută lui Dumnezeu, închinăciunea voastră cuvenită gândirii.

Iar Dumitru Cornilescu, în traducerea din anul 1931 (a doua traducere), traduce: închinarea voastră chibzuită.

Iată, creștinii trebuie să aducă lui Dumnezeu un serviciu sacru, în care să își folosească rațiunea ca o unealtă prin care să poată deosebi: voinţa lui Dumnezeu cea bună, şi bine-plăcută şi perfectă”, de voința lumii a acestei epocii, care nu este plăcută lui Dumnezeu!

 

După botez este nevoie de logică din partea lucrătorilor, dar și a pruncului în Christos:

În mod similar, apostolul Petru, stânca numită de Iesus (Matei 16:18-19), ne îndeamnă în 1Petru 2:1-2, SCC: “Lepădând deci orice răutate şi orice vicleşug şi ipocrizii şi invidii şi orice vorbiri de rău;  ca nişte copii curând născuţi, să tânjiţi după laptele raţional [logikos], nefalsificat; ca să creşteţi prin el spre salvare”.

În limba greacă, cuvântul: rațional” este „logikos”, care însemnă: logic, rațional, întelectual, etc.

În traducerea Noul Testament Traducerea Fidelă se traduce astfel: laptele raţional” iar la n.s. se explică: laptele mintal; intelectual (sau: pentru minte; intelect)”.

Creștinul este născut prin Cuvântul lui Dumnezeu (1Petru 1:23), el are nevoie și în continuare după nașterea spirituală, să fie hrănit de Cuvânt și nu de orice cuvânt; ci, de unul rațional pentru înțelesul copiiilor spirituali, prin care să învingă pornirile inimii, pornirile carnale ca răutatea, viclenia, ipocrizia, invidia, bârfa, etc. care pot răbufni acolo unde mintea și inima nu a fost hrănită.

Apostolul Petru ne îndeamnă să tânjim după laptele rațional, nefalsificat; ca să creşteţi prin el spre salvare”. Acest lapte rațional este Cuvântul lui Dumnezeu explicat sistematic, rațional, sau învățătura apostolilor prezentată în ordine!

Învățătura creștină prezentată rațional în ordine, într-un mod corect, ordonat, diferă de învățătura rațională a filosofilor care este un lapte falsfificat, căci filosofia în încercarea ei de a explica lumea, nu a luat în calcul pe Creator, legea Lui, astfel, lucrarea filosofică nu a reușit să găsească calea spre viață!

Ba mai mult, prin filosofie s-au născut: mituri, basme, superstiții, moduri de gândire și de acțiune greșite pe tărâm religios, bazate pe ipoteze neadevărate, pentru că ea nu s-a bazat pe adevărul Cuvântului lui Dumnezeu.

În contrast cu filosofia (laptele falsificat), învățătura apostolilor (Fapte 2:42), este un lapte nefalsificat, cu care credinciosul trebuie să se hrănească, după care cel născut în Christos trebuie să tânjească, ca prin el să crească spre salvarea eternă care va fi la revenirea Domnului Iesus.

Iată câtă nevoie este de logică, de prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu de către lucrători, fie prin scris sau oral, într-o formă logică, accesibilă pruncului în Christos, pentru creșterea lui spre maturitatea spirituală!

Din păcate multe grupări religioase, au învățături mai degrabă filosofice decât logice, și nu bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu și pe adevărata logică a unui lucrător matur așa cum de pildă a fost: apostolul Pavel care și-a folosit mintea (1Corinteni 14:19-20), ci, oameni învățați în școli “teologice” mai degrabă: filosofice, care nu fucționează după adevăr și o după o judecată sănătoasă, nici condusă de  Spiritului lui Dumnezeu (Romani 8:14).

Pe când lucrătorii lui Dumnezeu au ca scop zidirea potrivit minții lui Christos (1Corinteni 2:16), ca creștinii să aibă o minte înnoită potrivit cu “voinţa lui Dumnezeu cea bună, şi bine-plăcută şi perfectă”Romani 12:2, SCC.

.