În prezent se mediatizează mult, atât la TV, radio, cât mai ales pe internet de așa zisele experiențe ale vieții după moarte (EMC).

Auzim povestiri cum persoane au intrat în așa zisa moarte clinică și au ieșit din trup văzând lucruri minunate, comunicând cu “ființe de lumină”, sau vâzând iadul, lucruri groaznice, sau văzând alte suflete decedate, sau acțiuni de pe pământ ale oamenilor!

Alți chiar primind mesaje, învățături,  avertizări, pentru cei vii, de la “ființele de lumină”!

 

Cum trebuie să interpretăm noi care mergem pe Calea Creștină, aceste experiențe, precum și mesajele lor?

Dumnezeul Bibliei are patru calităţi principale, arătate prin cei patru heruvimi sau făpturi vii, care stau pe tron cu Dumnezeu (Ezechiel 1:5-10; Apocalipsa 4:6-7) şi care au patru capete:

1. de leu, reprezentând: puterea (Judecatori 14:18; Proverbe 30:30);

2. de viţel reprezentând: viaţa (Maleahi 4:2);

3. de om, reprezentând: dragostea (comp. 1Ioan 4:7-8 cu Geneza 1:27);

4. de vultur, reprezentând: înţelepciunea (Iov 39:26-29).

Dumnezeu are îngeri care au una din aceste calități, fie puterea (2Tesaloniceni 1:7), fie viața (Matei 24:31), fie dragostea (Evrei 1:14), fie înțelepciunea (2Samuel 14:20).

Însă, după căderea lui Lucifer (Isaia 14:12-15) și a o parte din îngeri, aceștia au devenit demoni, iar îngerii putere au devenit: demoni ai mândriei (Isaia 14:11); cei ai vieții au devenit demoni ai morții (Apocalipsa 6:8); cei ai dragostei de Dumnezeu, au devenit: demoni de iubire de sine (2Timotei 3:2); și cei ai înțelepciunii divine, au devenit demoni ai înțelepciunii drăcești (Iacob 3:15-16)!

Satan prin acești demoni înșeală întreaga lume așa cum se spune în Apocalipsa 12:9, SCC: balaurul cel mare, şarpele cel vechi, cel chemat: diavol şi satan, cel amăgind pământul întreg”.

Una din adâncimile Satanei (Apocalipsa 2:24) este amăgirea prin spiritul morții, fie prin intimidare, a băga frica în oameni (comp. cu Evrei 2:14-15), fie prin a atrage oamenii ca să dorească moartea, considerând-o ca fiind ceva bun, ca o eliberare de durere, de viața actuală neîmplinită, astfel deoarece spiritul morții inițial a fost viață, a fost bun, el se poate preface în ceva similar: vieții, fericirii, păcii, și să atragă sufeletele naive, necunoscătoare în acestă cursă a morții!

Astfel atunci când un om este declarat mort după ce este consultat de un medic, persoanele simt că se desprind de trup și văd sala de operație, spitalul, sau un tunel spre lumea spirituală, îngeri, unii pretind că l-au văzut pe „Isus” sau alte suflete decedate din familie!!!

Unii din cei care au experimentat moartea clinică, nu le este mai frică de moarte și nu o mai văd ca ceva rău, mai ales că așa zisele “ființe de lumină”, le promit cerul, „viața cerească” indiferent de cum și-au trăiat viața din punct de vedere spiritual și moral!!!

Este interesant că în cartea: Life after Life de Raymond Moody, p.98. se spune: Acest fenomen survine la oameni cu tot felul de convingeri religioase sau la unii care nu au nici o convingere religioasă – de la atei la budiștii zen”.

 

Ce învățături transmit persoanele care au experimentat un EMC?

În cartea: Realitatea despre viața după moarte de John Ankerberg și John Weldon, se explică:

“Dar ce este o EMC? Este o așa-zisă experiență a vieții după moarte care are loc atunci când persoana este moartă din punct devedere clinic”.

Tot potrivit acestei cărți scrisă de acești doi cercetători: Mesajele oculte comunicate frecvent de “ființa de lumină” și de așa-zise spirite ale morților dovedesc că sunt spirite mincinoase . Ele oferă următoatele învățături nebiblice: (1) moartea este ceva bun: Nu există judecată la moarte; moartea egal Dumnezeu egal dragostea. (2) Nu există iad; Dumnezeu îi primește pe toți oamenii fără condiții, îndiferent de credința lor și de acțiunile lor de pe pământ; toți oamenii vor ajunge în cer. (3) Biblia greșește: concepția creștină despre moarte este falsă; concepția corectă despre moarte este orientală/ocultă. (4) Practica ocultă este benefică: este important să dezvolte puteri parapsihologice; contracararea lumii spiritelor…”.

În unele cazuri printr-o experiență EMC „plăcută”, ea este un îndemn la sinucidere, când moartea nu mai este privită ca un dușman al omului, al vieții! - vezi: Realitatea despre viața după moarte de John Ankerberg și John Weldon, p.35.

Astfel EMC este un mijloc al morții și al locuinței morților de a amăgi oamenii ca să își dorească moartea, dându-le impresia că moartea este bună, căci indiferent ce crezi și cum trăiești, vei ajunge în paradisul din cer!?!

Unii din cei care pretind că sunt creștini au spus că au murit au fost duși în cer, au văzut pe „Isus”, îngerii, etc. Însă când vei cerceta credința lor, vei vedea că în multe doctrine ei nu au o credință biblică (Efeseni 4:5; Iuda 1:3), deci ei nu sunt creștini autentici, ci niște eretici înșelători!

Unii oameni sunt atrași spre moarte! Vă da-ți seama cât de grav este? Și cum prin aceste experiențe, oamenii nu Îl caută pe Dumnezeu și legea Lui; ci oamenii ajung să dorească stăpânirea morții, care ulterior sigur îi va chinui, acesta este doar o poartă ademenitoare spre iad, o poartă frumos colorată, atrăgătoare, dar care duce la chin, a celor care nu au crezut adevărul biblic; ci au crezut minciuna Satanei! Așa cum spune Domnul prin apostolul Pavel:

1Tesaloniceni 1:5-10, SCC: “Aceasta este o dovadă a judecăţii drepte a lui Dumnezeu, ca voi să fiţi consideraţi vrednici de Regatul lui Dumnezeu, pentru care şi suferiţi; întrucât este drept din partea lui Dumnezeu să dea înapoi necaz celor necăjindu-vă; iar vouă celor necăjiţi, odihnă cu noi, la dezvăluirea Domnului Iesus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără; dând răzbunare celor neştiindu-L pe Dumnezeu şi celor neascultând de Evanghelia Domnului nostru Iesus; care vor suferi pedeapsă o pieire eternă de la faţa Domnului şi de la gloria tăriei Lui; când are să vină ca să fie glorificat în sfinţii Lui, şi admirat, în ziua aceea, prin toţi cei crezând; pentru că mărturia noastră către voi a fost crezută”.

Toți care ascultă minciuna lui Satan prin demoni prefăcuți în îngeri de lumină (2Corinteni 11:14-15), prin suflete, prin spirite, sunt vrednici de judecata lui Dumnezeu căci ei nu au ascultat de Evanghelia veșnică, și au crezut și promovat minciuna lui Satan!

Însă oamenii lui Dumnezeu nu au nevoie să fie învățați de morți!

În Isaia 8:19-20, BC, Dumnezeu prin profetul Isaia avertizează: „Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi pe ceice cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, cari şoptesc şi bolborosesc,“ răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii? La lege şi la mărturie!“ Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta”.

Iar prin apostolul Pavel găsim următorul avertisment divin în Galateni 1:8-9, SCC:

Dar chiar dacă noi, sau un înger din cer are să vă „evanghelizeze” împotriva a ceea ce noi v-am evanghelizat vouă, să fie blestemat! Precum am spus înainte, spun iarăşi şi acum: dacă cineva vă „evanghelizează” vouă, afară de ceea ce aţi primit; să fie blestemat!”

Iată, avem un Dumnezeu viu, care ne-a dat legea Lui prin Fiul Lui și Evanghelia, astfel nu avem nevoie să aflăm mesaje de la morți, de la oamenii treziți de spiritul morții, care sunt sub stăpânirea ei, și învață pe oameni de la ea, nu de la Creator, ca să amăgească omenirea și să o ducă tot mai mult la moarte.

Însă noi ascutând de Domnul Iesus care este învierea și viața (Ioan 11:25), biruim moartea și locuința morților, și prin adevărul biblic, biruim amăgirea lui Satan (2Tesaloniceni 2:8-10).

Iubite cititor, este timpul ca tu să umbli în Spirit, nu doar să viețuiești în Spirit, așa cum spune apostolul Pavel în Galateni 5:25, SCC: Dacă vieţuim prin Spirit să şi umblăm prin Spirit”.

Adică spiritul morții și locuința morților, este biruită de Spiritul lui Dumnezeu, este nevoie nu doar din punct de vedere fizic, al corpului să viețuim prin Spiritul lui Dumnezeu; ci, să umblăm conduși de Spiritul lui Dumnezeu în toate acțiunile zilnice (Romani 8:14) și atunci vom birui amăgirea ei!

Pentru a vedea cum să trăiești în armonie cu suflarea de viață, vezi:

Trăieşti tu în acord cu suflarea de viaţă ?

Pentru a vedea cum să umbli călăuzit de Dumnezeu prin Spiritul, vezi:

Umblarea în Spiritul lui Dumnezeu