“Nadab şi Abihu, fiii lui Aaron, şi-au luat fiecare cădelniţele, au pus foc în ele şi au pus tămâie pe foc. Astfel au adus foc străin înaintea Domnului, lucru pe care El nu li-l poruncise” - Leviticul 10:1


“Nadab şi Abihu au murit înaintea Domnului în pustia Sinai, atunci când au adus foc străin înaintea Domnului; ei n-au avut copii. Elazar şi Itamar au slujit ca preoţi în prezenţa tatălui lor Aaron” - Numeri 3:4


 
Duhul Sfânt este un Duh de înţelepciune, de cunoştinţă, de pricepere, orice lucrare a Lui are un scop.
Multe mişcări religioase pun pe seama Duhului lui Dumnezeu, tot felul de manifestări ciudate care nu au ca rol: zidirea spirituală!
Manifestări ca: „râsul sfânt”, „căderi în spirit, adică căderi pe spate, clătinarea picioarelor sau a corpului, etc. nu apar în Biblie, oamenii lui Dumnezeu din Biblie nu le-a cunoscut! Ba mai mult, ele nu au ca scop decât zidirea eului, aceste manifestări nu zidesc pe alţii, ci pe ei înşişi!
Duhul lui Dumnezeu este un Duh de dragoste, iar noi ştim din Cuvânt că dragostea nu caută folosul ei (1Corinteni 13:5). Aceste duhuri nu caută ca Domnul Isus să fie preamărit aşa cum spune Cuvântul (Ioan 16:13-15), ci ele îi îndeamnă pe oameni să cânte cântări de laudă la „Duhului”, dar care în realitate este un alt duh, un duh străin (2Corinteni 11:4). Duhul Sfânt a lui Dumnezeu nu acceptă închinarea, El este Mijlocitor în rugăciune spre Cristos (1Corinteni 12:3), El dă toată lauda lui Cristos! Oricine se închină la „Duhul” şi nu L-a Dumnezeu sau la Cristos, este un închinător fals!
Chiar dacă darul vorbirii în limbi aduce zidire personală, întărire în duhul omului, el este spre slava lui Dumnezeu, căci cel ce vorbeşte într-o limbă, Îl laudă pe Dumnezeu, astfel scopul limbilor nu sunt spre folos personal, ci spre gloria lui Dumnezeu (Fapte 2:11; 10:46; 1Corinteni 14:2,1Corinteni 14:16).
Toate darurile spirituale sunt date spre folosul tuturor, nu ca să ne facă să ne simţim bine noi personal; ci să zidim biserica (1Corinteni 12:7; 14:4,5).
Aceste manifestări, ca „râsul sfânt”, „căderi în spirit, adică căderi pe spate, clătinarea picioarelor sau a corpului, etc. sunt străine de Biblie, de biserica primară, de Domnul Isus, de lucrarea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu!