"În clipa cînd veţi auzi sunetul trîmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului, şi a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncaţi cu faţa la pămînt, şi să vă închinaţi chipului de aur, pe care l-a înălţat împăratul Nebucadneţar” - Daniel 3:5
 
Mulţi oameni, merg duminică de duminică la biserică, acolo ei cântă cântări, ce se doresc a fi căntări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Melodiile de cântări, ritmul cântărilor sunt luate din cântările lumeşti ce le cântă oamenii: dumnezeilor falşi, indiferent că aceştia sunt: banii, prosperitatea, băutura, femeile, iubitele, etc.
Dumnezeu nu poate accepta o laudă, o jertfă adusă în foc străin, acele melodii au fost compuse sub influenţa unor spirite necurate, nu putem combina lumina cu întunericul, degeaba textele sunt cu idei din Biblie (dar nu toate, unele conţin erezii, inexactităţi), fărădelegea nu poate sta împreună cu dreptatea, nici Duhul Sfânt cu duhurile nesfinte!
 Aceste linii melodice drăceşti, au spirite necurate în centru, ele preamăresc păcatul, plăcereile nelegiuite, o viaţă fără Dumnezeu, împlinirea omului fără Domnul Isus prin pofte nelegiuite!
Indiferent că sunt melodii vechi sau noi, dacă ele au fost compuse de oameni neregeneraţi, neînnoiţi prin Duhul Sfânt, ele vin de la alte duhuri, lumeşti sau religioase, dar duhuri străine de lucrarea lui Dumnezeu care se face prin Duhul Sfânt!
Chiar mulţi compozitori aşa zis „creştini” nu sunt creştini! Învăţătura lor este eretică, convertirea lor nu este autentică, gruparea lor religioasă din care fac parte nu este adunarea lui Dumnezeu! Ei sunt zizanie! Lucrarea lor este o lucrare de rătăcire! Închinarea lor este la un Dumnezeu fals, la un Isus fals, printr-un duh străin! Inima lor îi amăgeşte să creadă că Dumnezeu acceptă jertfele prin cântare, chiar dacă viaţa lor nu este sfântă! Ei ştiu în inima lor că nu sunt cu totul pentru Dumnezeu, dar se îmbată cu ideea că Dumnezeu primeşte lauda lor!
Biblia este clară: „Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n’asculte legea, chiar şi rugăciunea lui este o scîrbă”.