Adventiştii cred că secţiunea celor şapte biserici din Apocalipsa 2 şi 3 simbolizează şapte perioade mari din is­toria „creştină”, începând cu era apostolilor şi cul­minând cu revenirea Domnului Isus.

În cartea: „Seminar Apocalipsa”, se precizează: 4. Ce reprezintă cele şapte Biserici ?
Pe măsura ce vom studia în continuare, vei vedea în mod clar că ele reprezintă şapte perioade ale istoriei creştine, din timpul lui Ioan până la timpul revenirii lui Iisus. 

NOTĂ: Perioada Laodicea a bisericii se întinde din a doua jumătate a secolului XIX până în timpul când Iisus va reveni (1840 d.Hr. – până la sfârşitul timpului). Inimile noastre sunt pline de durere văzând că Laodicea reprezintă biserica de astăzi. Este o biserică mare şi îndrăzneaţă, dar este teribil de bolnavă şi are nevoie de vindecare cerească. Această stare este alarmantă şi are nevoie urgentă de atenţie !”

http://sabatismos.wordpress.com/seminarii-de-apocalips/5-sapte-solii-speciale-din-partea-lui-iisus/

 

Acest gen de interpretare are câteva problema grave:

 

I. Nu poţi să fi biserica Laodicea, care nu are haina de mireasă, este goală (dezbrăcată), ticăloasă, săracă şi oarbă (comp. cu Apocalipsa 3:17,Apocalipsa 3:18). Şi în acelaşi timp să fi: „biserica rămăşiţei”, care este caracterizată: ca fiind cei care ţin poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Isus Hristos (comp. cu Apocalipsa 12:7) !?!

Nu poţi păzi porunci şi să mai fi gol, căci păzirea poruncilor divine îţi dau haina dreptăţii (comp. cu Apocalipsa 19:8).

În fragmente scrise de Ellen White: „Biserica este într-o stare laodiceană; prezenţa lui Dumnezeu nu este în mijlocul ei.” (Manuscrisul 156, 1898). Într-un alt paragraf din R&H 19 August 1890, ea spune: „Starea bisericii reprezentată prin fecioarele neînţelepte mai este numită şi starea laodiceană”.

Întrebarea este următoarea: vor intra vreodată fecioarele neînţelepte în Împărăţia cerurilor? Niciodată!!!

În contrast cu aşa numita: „Biserica Laodicea”, adeventiştii spun despre aşa numita de ei: „biserica rămăşiţei”: „Dar, în zilele sfîrşitului, un timp de apostazie foarte răspîndit, o rămăşiţă a fost chemată să păzească poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus...„rămăşiţa. care ţin poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Isus Hristos" (Apoc. 12, 7). Diavolul urăşte în mod deosebit această rămăşiţă (Apoc. 12, 17).”

http://www.adventist.ro/index/convingeri/doctrine-fundamentale/190-ramasita-si-misiunea-ei.html

Cele două descrieri sunt toatal opuse dintre rămăşiţa seminţei femeii, şi cei din laodiceea !!!

 

II. Învăţătura cu epocile, nu are nici o susţinere în Biblie, lucru care îl vom analiza în amănunt în continuare: 

De unde reiese din Biblie din Apocalipsa cap. 2 şi 3, că cele şapte biserici sunt şapte epoci ale Bisericii lui Cristos de pe pământ? De nicăieri! Nu reiese de nicăieri că biserica lui Cristos ar fi împărţită pe parcursul a cca. 1900 de ani în şapte epoci cu anumite caracteristici! Această scorneală drăcească, această împărţire pe epoci, de unii aşa zişi „teologi”, care mai de care, împărţind biserica lui Cristos în diverse epoci, şi încercând să se găsească tot felul de personalităţi ale creştinismului care să-i pună îngeri peste aceste epoci!!!

Biblia nu învaţă aşa ceva, ea învaţă altceva, apostolul Ioan a primit porunca de la Domnul Isus: „Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea.” (Apocalipsa 1:11). Iată cine sunt cele şapte biserici, şapte adunări (ekklesia) care erau în localităţile:  Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea. Ele erau adunări locale, ce existau în timpul apostolului Ioan. Nu reiese de nicăieri că trebuie să dăm o altfel de interpretare decât literală.

O dovadă în plus că cele şapte biserici nu sunt şapte epoci ale Bisericii, este că mai multe din ele au făgăduinţa revenirii Domnului. Deci învăţătura: „Perioada Laodicea a bisericii se întinde din a doua jumătate a secolului XIX până în timpul când Iisus va reveni (1840 d.Hr. – până la sfârşitul timpului)”, este o imposibilitatea scripturală !!!

Dacă cele şapte biserici ar fi o succesiune de epoci ale bisericii, doar ultima biserică ar trebui să aibă promisiunea că se vor întâlni cu Domnul, că Domnul va reveni la ei. Faptul că trei biserici din cele şapte, au această promisiune a revenirii Domnului, arată că în timpul sfârşitului, trei adunări locale vor avea caracteristicile celor trei adunări din timpul lui Ioan. 

Dar biserica din timpul de la urmă, nu poate avea caracteristicile biserici din Laodiceea, căci biserica din Laodiceea, nici măcar nu are promisiunea reveniri Domnului pentru ei. De fapt, biserica de la sfârşit nu poate fi cu caracteristicile bisericii din Laodiceea, căci apostolul Pavel o descrie complet diferit. El spune despre ultima biserică ce se va întâlni cu Domnul la revenirea Lui: „ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci Sfântă şi fără prihană” (Efeseni 5:26). Comparaţi vă rog în propriile Biblii, această biserică cu biserica din Laodiceea (Ap. 3:14-22).

Următoarele biserici din cele şapte, au promisiunea revenirii Domnului:

Biserica din Tiatira: „Numai ţineţi cu tărie ce aveţi, până voi veni! Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele, îi voi da stăpânire peste Neamuri. Le va cârmui cu un toiag din fier şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu” (Apocalipsa 2:25). Iată, biserica din Tiatira nu poate fi o epoca din trecut, căci ei au promisiunea că dacă vor ţine cu tărie la ceea ce au până va veni Domnul, atunci El le va da „stăpânire peste Neamuri”.

Biserica din Sardes: „Adu-ţi aminte, deci, cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine. Totuşi ai în Sardes câteva nume, care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui” (Apocalipsa 3:3-5). Iată, biserica din Sardes nu poate fi o epocă din trecut, căci ei au promisiunea că dacă se vor vor ţine aşa cum au primit învăţătura, şi dacă se vor pocăi, unii vor umbla în alb cu Domnul la revenirea Lui, iar alţii care nu se vor ţine de ceea ce au primit la început, Isus va veni peste ei ca un hoţ într-un ceas neştiut de ei şi îi va pedepsi (comp. cu Matei 24:50,Matei 24:51; Apocalipsa 16:15).

Biserica din Filadelfia:Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu şi Numele Meu cel nou” (Apocalipsa 3:10-12). Iată, biserica din Filadelfia nu poate fi o epocă premergătoare Laodiceiei, căci ei au promisiunea că El vine în curând, şi ei să păstreze ceea ce au şi să păzească Cuvântul răbdării, şi dacă îi va găsi astfel, Isus îi va face „un stâlp în Templul Dumnezeului Meu”.

 

În concluzie, teoria că cele şapte bisericii din Apocalipsa cap. 2,3, sunt cele şapte epoci ale bisericii, nu numai că nu are o susţinere biblică, dar ea este contrazisă şi infirmată de Sfânta Scriptură!

Ce fel de profet a putut născoci o astfel de teorie falsă, şi nebiblică!!!