Când au avut adventiştii pe Dumnezeu: până în anul 1942, sau după anul 1942 ???

 

Chiar dacă la început mişcarea adventistă (millerită) era predominant trinitariană, însă după 1844, influenţaţi de opiniile antitrinitariene ale lui: H. Grew, G. Storrs, şi The Christian Connection, mişcarea adventă a devenit antitrinitariană.

În secolul 19, pionierii adventişti nu au susţinut trinitatea, ei au fost antitrinitarieni ca şi familia White au fost şi a murit antitrinitarieni, şi chiar fiul lui E. White, respectiv William White, a fost antitrinitarian până la moarte. El a rămas adânc întristat când a aflat că încă în timpul vieţii lui în mişcarea adventă a fost strecurata aceasta erezie de provenienţă catolica şi la origine păgână, adusa din Babilon, care la rândul lui o avea de pe vremea sumerienilor care aveau unul din zeii importanţi, un zeu cu trei capete.

Următorii liderii şi pionierii ai mişcării advente au fost antitrinitarieni: James White: 1821-1881; Joseph H. Waggoner, Joseph Bates: W.W. Presscott, Merritt Cornell Alonzo T. Jones, A.J.Dennis, John Matteson Uriah Smith: 1832-1903, J.N.Andrews, R.F. Cottrell, J.S. Washburn J.N.Loughborough, S.N. Haskell, E.J.Waggoner, M.C. Wilcox, G  G.W.Amadon, J.M.Stephenson, şi chiar: Ellen G. White: 1827-1915.[1]

Observaţi câteva exemple de concepţii ale lor:

Joseph Waggoner (1863, 1868, 1884), tatăl doctorului E. J. Waggoner, a publicat opinii pur ariene până la moarte (1886).

J. M. Stephenson, un „convertit” al lui J. Waggoner, un predicator a reuşit să răspândească antitrinitarianismul printre AZS, prin scrierile lui, care susţineau doctrinele lui Henry Grew. După Stephenson, Christos a fost creat cândva în veşnicia trecută, în sensul că este „singurul născut.” El este nemuritor, divin şi Fiu prexistent al lui Dumnezeu. La întrupare, divinitatea Lui nu S-a îmbrăcat cu umanitatea; ci, a schimbat divinitatea cu natura umană, Isus rămânând Fiu al lui Dumnezeu. El nu Şi-a pierdut identitatea personală prin această trecere, comentează el la Ioan 1:14, ci însăşi natura divină a fost transformată în natură umană.

Pentru Merrit E. Cornell (Facts for the Times, 1858:76), doctrina Trinităţii era un rod al marii apostazii.

J. Loughborough a afirmat (RH 5 Nov 1861) că doctrina Trinităţii este contrară bunului simţ, contrară Scripturii şi de origine păgână, fabuloasă.

Uriah Smith (1865), în faimosul său comentariu la Apocalipsa explica, după traducerea KJV la Ap 3:14 („the beginning of the creation of God”) că Cristos este „prima fiinţă creată”. Şi Smith a înţeles bine logica traducerii clasice (făcută de trinitarieni!). Uriah Smith a influenţat probabil cel mai mult rezistenţa antitrinitariană în adventismul sabatarian prin ideile exprimate în Comentariul său clasic.

Charles W. Stone (1886), la început arian, şi-a îndulcit, de asemenea, vederile spre semiarianism, asemenea lui Smith.

Joseph Bates (Autobiography,1868), care provenea dintr-o confesiune antitrinitariană, afirma, de asemenea, că Trinitatea este o doctrină nebiblică.

R. F. Cottrell (RH 6 Iul 1869), dădea glas unei prejudecăţi istorice, când afirma că susţinerea doctrinei Trinităţii nu este rea intenţie, ci o dovadă a „îmbătării cu vinul Babilonului”, ştiind că „pe baza acestei doctrine a fost înălţată Papalitatea”.

J. N. Andrews (RH, 7 sept. 1869: 84), mai moderat, afirma: „Fiul lui Dumnezeu ... Îl are ca Tată pe Dumnezeu, având, într-un anumit punct din veşnicia trecută, un început al zilelor”.

Totuşi până în anul 1942, în cadrul mişcării adventiste nu a fost introdus oficial crezul în doctrina trinităţii.

Astfel în cartea de doctrină a lor, în "manualul bisericii", se spune:

„2. Trinitatea

Există un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, o unitate de trei Persoane veşnice.”

 

Adventiştii susţin că ei sunt biserica! Întrebarea care se ridică este: îşi schimbă „biserica” „Dumnezeul”? Acum care „Dumnezeu” adventist a fost corect? Cel până în 1942, sau cel de după 1942?

Pentru o analiză a doctrinei actuale adventiste despre Dumnezeu vezi:

Sunt Adventistii, Adunarea sau Biserica lui Dumnezeu ?

 


[1]  Vezi cartea „Trinitate în lumina revelaţiei” p.37-39, şi site-ul: http://www.laodicea.ro/index_files/Page894.htm