Tipărire

Evrei 4:9-11, SCC: “Aşadar, rămâne o odihnă sabatică pentru poporul lui Dumnezeu. Pentru că, cel intrând în odihna Lui, s-a odihnit şi el de lucrările lui; precum Dumnezeu de ale Lui. Să ne străduim deci să intrăm în odihna aceea, pentru ca să nu cadă cineva în acelaşi exemplu de neascultare”.

 

Apostolul Pavel inspirat de Dumnezeu (2Timotei 3:16), spune că “rămâne o odihnă sabatică pentru poporul lui Dumnezeu”, și el explică care este această odihnă sabatică pentru poporul creștin?

Aceasdtă odihnă sabatică este o odihnă de lucrările noastre, de faptele noastre făcute în carne, iar dacă intrăm în această odihnă care este: “în fiecare zi” (Evrei 3:13, SCC), atunci vom asculta zilnic îndemnul: „astăzi, dacă auziţi vocea Lui, nu împietriţi inimile voastre” (Evrei 4:7, SCC).

Noi creștinii odihnindu-ne de lucrările noastre ne odihnim așa cum s-a odihnit Dumnezeu în ziua a șaptea, așa cum explică El prin Pavel: “Pentru că, cel intrând în odihna Lui, s-a odihnit şi el de lucrările lui; precum Dumnezeu de ale Lui”.

Astfel, nu cei ce țin sabatul săptămânal (sâmbăta) se odihnesc ca Dumnezeu; ci, cei care intr-o odată pentru totdeauna în odihna sabatică, și nu mai iasă din ea; ci; și nu mai lucrează “faptele moarte” (Evrei 6:1); al cărnii, așa se odihnesc ei de lucrările lor, cum s-a odihnit Dumnezeu de ale Lui!

Cine ține sabatul săptămânal înseamnă că acel om este în poporul Israel în vechiul legământ (Exod 31:16-17), pe când semnul noului legământ, al poporului creștin este umblarea în spiritul și nu faptele cărnii, este odihna de lucrările noastre carnale (Galateni 5:16-23).

Dumnezeu prin Iosua a vrut să îi de-a odihna lui Israel, odihna din țara promisă: Caananul (Evrei 4:8), însă Israel nu a ascultat și astfel nu au intrat în odihna promisă de Dumnezeu!

Acum prin Christos prefigurat de Iosua, Dumnezeu dorește să ne de-a odihna de “fapte moarte”(Evrei 9:14, SCC), și să intrăm în odihna aceasta zilnică și să nu mai ieșim din ea!

Însă unii nu o doresc; ci, ei rămân la vechiul legământ, “punând jug pe gâtul discipolilor; pe care nici părinţii noştri, nici noi, nu am fost în stare să îl purtăm?”Fapte 15:10, SCC.

Poporul Israel nu au ascultat deplin de lege, și nici un om nu o poate face, de aceea doar prin Christos suntem îndreptățiți și putem intra în odihna lui Dumnezeu (Galateni 2:16; Matei 11:28-30).

Astfel noi care iubim adevărul și nu răstălmăcim Scripturile; ca și cei care spun că țin sabatul și legea, urmând exemplul de neascultare a lui Israel care nu au primit odihna prin Iosua, și nici aceștia din prezent nu primesc odihna prin Iesus, însă noi “Să ne străduim deci să intrăm în odihna aceea, pentru ca să nu cadă cineva în acelaşi exemplu de neascultare” (Evrei 4:11).