Isaia 51:4-8, GBV 2001: „Ascultă-Mă, poporul Meu, şi pleacă urechea, naţiunea Mea! Pentru că o lege va ieşi de la Mine şi voi pune judecata Mea ca o lumină a popoarelor. Dreptatea Mea este aproape; salvarea Mea a ieşit şi braţele Mele vor judeca popoarele; insulele Mă vor aştepta şi se vor încrede în braţul Meu. Ridicaţi-vă ochii spre ceruri şi priviţi la pământul de sub ele; pentru că cerurile vor trece ca fumul şi pământul se va învechi ca o haină şi cei care îl locuiesc vor muri toţi la fel, dar mântuirea Mea va fi pentru totdeauna şi dreptatea Mea nu va fi desfiinţată. Ascultaţi-Mă, voi, care cunoaşteţi dreptatea, popor în inima căruia este legea Mea! Nu vă temeţi de dispreţul oamenilor şi nu vă înfricoşaţi de batjocurile lor, pentru că îi va mânca molia ca pe o haină şi-i va mânca viermele ca pe lână; dar dreptatea Mea va fi pentru totdeauna şi mântuirea Mea, din generaţie în generaţie“.

 

Dumnezeu prin profetul Moise a dat o lege lui Israel (Psalm 147:19-20), în secolul XV î.Ch. și a făcut un legământ cu ei la Muntele Sinai pe baza acestei legi ce conținea 613 porunci (Exod 24:1-8).

În secolul VII î.Ch după aproape 800 de ani, Dumnezeu îndeamnă prin profetul Isaia ca poporul Israel să plece urechea, deorece Iehova Dumnezeu va da O NOUĂ LEGE, care va ieși de la El (ieși la viitor, nu l-a trecut), care va fi învățătură și dreptate nu doar pentru Israel; ci, pentru toate popoarele! 

Profetul ascociază ieșirea legii de la Dumnezeu cu salvarea prin brațele lui Dumnezeu (Fiul și Spiritul Sfânt – Isaia 63:11-12) și cu încrederea în brațul Lui care este Fiul Său (Isaia 40:10-11). Salvarea prin Fiul și încrederea în Iesus Christos este specifică: Noului Legământ (Fapte 4:12; Romani 10:9-13), nu vechiului legământ.

Ba mai mult, profetul Isaia precizează: “Ridicaţi-vă ochii spre ceruri şi priviţi la pământul de sub ele; pentru că cerurile vor trece ca fumul şi pământul se va învechi ca o haină şi cei care îl locuiesc vor muri toţi la fel, dar mântuirea Mea va fi pentru totdeauna şi dreptatea Mea nu va fi desfiinţată”.

Aici Dumnezeu prin Isaia face o antiteză între cerurile și pământul fizic care va trece și cu dreptatea Lui care este pentru totdeauna și care vine ca urmare a legii noi prezise de profetul Isaia!

Domnul Iesus, Mesiah a spus în Matei 5:18, SCC: “Pentru că adevărat vă zic: până nu are să treacă cerul şi pământul, nu are să treacă nicidecum vreo iotă sau liniuţă din lege până ce are să se îndeplinească toate”. Astfel legea lui Moise este valabilă ca profeție până când are să se împlinească toate, adică până când are să treacă cerul și pământul, adică la sfârșitul mileniului de domnie a lui Iesus Mesiah (Apocalipsa 20:1-15; Apocalipsa 21:1).

Pe când Cuvintele Domnului  cele din Noul Legământ sunt pentru totdeauna, așa cum El însuși precizează în Luca 21:33, SCC: “Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nicidecum nu vor trece”. Cuvintele lui Mesiah sau Christos sunt pentru totdeauna ca și dreptatea profețită de profetul Isaia ca efect al noi legi prezisă de Dumnezeu prin el!

Iată cât de similară este desecrierea dreptății noi legi profețite prin profetul Isaia: “dreptatea Mea nu va fi desfiinţată”, cu Cuvintele Domnului: “Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nicidecum nu vor trece”!

Mai departe profetul Isaia recunoaște că Israel în secolul VII î.Ch. avea o lege, când le spune: “Ascultaţi-Mă, voi, care cunoaşteţi dreptatea, popor în inima căruia este legea Mea! [legea dată prin Moise]”. Și îi încurajează: “Nu vă temeţi de dispreţul oamenilor şi nu vă înfricoşaţi de batjocurile lor, pentru că îi va mânca molia ca pe o haină şi-i va mânca viermele ca pe lână; dar dreptatea Mea va fi pentru totdeauna şi mântuirea Mea, din generaţie în generaţie“.

Însă este interesant dacă Israel avea o lege și cunoșteau dreptatea potrivit acestei legi, totuși Dumnezeu promite (la viitor) prin Isaia: o lege va ieşi de la Mine şi voi pune judecata Mea ca o lumină a popoarelor”.

Iar prin Ieremia promite în Ieremia 31-31-34, GBV 2001: „Iată, vin zile“, zice Domnul, „când voi încheia un legământ nou cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda: nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am luat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului, legământ al Meu, pe care ei l-au rupt, deşi Eu le eram soţ“, zice Domnul. „Pentru că acesta este legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel după zilele acelea“, zice Domnul: „Voi pune legea Mea înăuntrul lor şi o voi scrie în inima lor. Şi Eu le voi fi Dumnezeu şi ei Îmi vor fi popor. Şi nu va mai învăţa fiecare pe aproapele său sau fiecare pe fratele său, zicând: «Cunoaşteţi pe Domnul», pentru că toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic al lor şi până la cel mai mare al lor“, zice Domnul. „Pentru că le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aminti de păcatul lor“.

Acest nou legământ profețit de Ieremia nu era pe bază: legea lui Moise; ci, el are la bază noile legi prezise de Isaia, pentru că el nu este ca legământul făcut cu părinți lor la Sinai; ci, este un nou legământ diferit, pentru că dacă ar fi același cu aceiași lege și rânduieli, nu ar mai avea rost să facă altul! 

Câteva diferențe dintre legământul prin Moise și cel nou, pe care le punctează profetul Ieremia sunt:

  1. Dumnezeu scrie legea în inima lor, și aceasta o face prin Spiritul Sfânt (2Corinteni 3:3), ceea ce înseamnă că toți din acest nou legământ vor avea: Spiritul Sfânt, nu doar: regii, profeții și preoții, căci TOȚI vor fi: regi și proeți și cu dar profetic (Apocalipsa 1:5-6; 1Corinteni 14:5,1Corinteni 14:31).
  2. Dumnezeu prin Ieremia mai spune: „Eu le voi fi Dumnezeu şi ei Îmi vor fi popor”, într-un sens nou și mai profund decât în vhechiul legământ, căci fiecare dintre evrei creștini (Israelul lui Dumnezeu – Galateni 6:16), la maturitate vor decide dacă vor accepta circumcizia inimii și a spiritului (Romani 2:28-29), urmându-L pe Fiul (Coloseni 2:11-12), nu ca și în cazul lui Israelul natural în care la 8 zile, de mic copil, intrau în legământ (Geneza 17:11-14).
  3. Dumnezeu prin Ieremia mai spune: „nu va mai învăţa fiecare pe aproapele său sau fiecare pe fratele său, zicând: «Cunoaşteţi pe Domnul», pentru că toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic al lor şi până la cel mai mare al lor“, zice Domnul”. Odată ce toți ce sunt sub noua lege, au ungerea Spiritului, ei nu au nevoie să fie învățați printr-o clasă preoțească, ci toți fiind preoți sunt învățați de Dumnezeu (1Ioan 2:22,1Ioan 2:27; Ioan 6:45).
  4. Dumnezeu prin Ieremia declară: „Pentru că le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aminti de păcatul lor“. Această iertare oferită de Dumnezeu în Noul Legământ, este diferită de ceea din vechiul, căci este o iertare eternă, pe baza unei jertfe care s-a dus o dată pentru totdeauna, nu ca jertfele de animale care erau aduse an de an dar care nu dădeau o curățire eternă (Evrei 10:1-14).

Iar acest legământ este pentru toți care cred în Iesus Christos (Mesiah), căci indifernt că sunt iudei sau greci, ei sunt unul în Christos – Galateni 3:26-29.

 

În concluzie:

Nici evreii, nici „evreii mesianici”, nici adventiștii, sau alte grupări ce țin legea lui Moise sau părți din ea, nu repsectă pe Dumnezeul Bibliei, care a prezis prin Isaia și Ieremia: o nouă lege și un nou legământ, diferit de cel prin Moise, și care aduce o dreptate și o salvare eternă!

Noi ca creștini, noua lege trebuie să o respectăm din dragoste față de Salvatorul nostru așa cum este scris în Romani 7:4-6, SCC: “Astfel, fraţii mei şi voi aţi fost omorâţi faţă de lege, prin corpul lui Christos; pentru ca voi să fiţi ai Altuia, ai Celui înviat dintre morţi, ca să aducem rod: lui Dumnezeu. Deoarece, când eram în carne, pasiunile păcatelor, cele ce sunt prin lege, lucrau în mădularele noastre, ca să aducem rod morţii. Dar acum am fost dezlegaţi de lege, murind faţă de ceea în care am fost ţinuţi; astfel încât noi să servim ca sclavi într-o noutate a spiritului, şi nu într-o vechime a literei.

Și în 2Corinteni 5:14-15, SCC: „Pentru că dragostea lui Christos ne constrânge, noi judecând aceasta: că, dacă Unu a murit pentru toţi, ca urmare ei toţi au murit. Şi El a murit pentru toţi; ca, cei trăind, să nu mai trăiască pentru ei, ci pentru Cel murind şi înviind pentru ei.