După unii, legea este compusă din mai multe părți, „Legea Morală a Decalogului”, adică „Cele Zece Porunci”, „Legea ceremonială”, etc. Ei spun că doar legea ceremonială a fost ștearsă sau abrogată la cruce, însă Dumnezeu l-a inspirat pe servitorul Său: apostolul Pavel să scrie și să învețe pe copiii lui spirituali că întreaga lege cu cele 613 porunci au fost abrogate la cruce, Dumnezeu prin Pavel dă exemplu chiar din cele 10 porunci: „să nu poftești” (vezi: Romani 7:6-7), ca fiind abrogată, căci noi creștinii suntem dezlegați de lege.

Alte două exemple, pe care mi l-a dat un frate sunt: Romani 6:15, SCC: Deci ce? Să păcătuim pentru că nu suntem sub lege, ci sub har? Nicidecum!”

Dacă credincioși sunt sub o parte a legii, de pildă așa numita lege morală, atunci nu are nici un sens versetul!

1) tocmai gândul de a păcătui este motivat de faptul că nu mai suntem sub lege (opreliște morală), pe când dacă suntem sub o lege (o parte a legii) va trebui să ascultăm de aceea parte din lege.

2) Pavel ar fi putut combate acest gând, spunând simplu: suntem sub legea morală! Dar el inspirat de Dumnezeu spune că noi creștinii suntem: „sub har.

Romani 6:16, SCC: „Nu ştiţi că celui căruia vă oferiţi pe voi înşivă ca sclavi, pentru ascultare, sunteţi sclavi ai celui de care ascultaţi: fie ai păcatului, spre moarte; fie ai ascultării, spre dreptate?” Potrivit cu acest principiu, dacă ascultăm de o parte din lege, atunci suntem sclavi ai lui Moise, și ai vechiului legământ, nu a lui Christos. Doar dacă ascultăm de legea lui Iesus, suntm servitori ai lui Christos potrivit Noului Legământ (1Corinteni 9:20-21).

Deci Romani 6:15-16, sunt incompatibile cu gândirea și doctrina adventistă, prin urmare erezia adventistă este anticristă!